НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Тест за кандидат ловци – хартиено издание

6.00 лв.

Тест за оценяване знанията на кандидатите за придобиване на лов. Изпитния тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоритична подготовка на кандидата. Въпросите са групирани по раздели, последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл. 16а, ал.1 от ППЗЛОД.

Тест за оценяване знанията на кандидатите за придобиване на лов. Изпитния тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоритична подготовка на кандидата. Въпросите са групирани по раздели, последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл. 16а, ал.1 от ППЗЛОД.

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ