140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Малария се открива по миризмата на чорапите

Учени от Даръмския уни­верситет във Великобрита­ния установиха, че за диаг­ностиране на малария могат да помогнат обучени кучета. При хората, заразени от па­разитни организми, невинаги се проявяват традиционните за маларията симптоми, но всички те имат специфична миризма.

В експеримента участваха деца от Гамбия: 30 болни от малария ученици, които не показвали явни симптоми на болестта и 143 здрави.

На децата били раздадени найлонови чорапи, които те обували през нощта. На су­тринта чорапите в специални хладилни контейнери били изпращани във Великобри­тания, където две кучета в продължение на няколко ме­сеца се учили да определят маларията по миризмата на чорапите на потенциалните болни.

В резултат кучетата със 70-процентова точност оп­ределяли кои чорапи при­надлежат на болни деца и с 90-процентова точност кои принадлежат на здрави.

Учените предполагат, че трудности при кучетата въз­никвали в случаите, когато предизвикващите заболя­ването плазмодии не се на­мирали в безполов стадий на развитие. Освен това на резултатите би могло да по­влияе и това, че някои болни и здрави деца спели в едно легло.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ