140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Мъртва риба в река Банска

Най-вероятно залпово изпуснати замърсени отпадъчни води са причина за драстичното спадане на съдържанието на кислород във водата, съобщава в. “Рибар”.

Това, заедно с високите температури в началото на лятото, са причина за измиране на риба в река Банска в района на димитровградското село Каснаково. Такава е експертната оценка след направените анализи на взети на място проби от водата.

Сигналът за мъртва риба е подаден от местни хора и на него са се отзовали инспектори от РИОСВ-Хасково и Регионалната лаборатория в областния град. Предприета е съвместна проверка по реката и някои по-маловодни притоци, включително и дерето след пречиствателната станция на „Каменица“ АД.

При повторна проверка в рисковите участъци експертите са установили, че кислородното съдържание се е подобрило и обстановката по реката се нормализира.

Предвид постъпването на непречистени битови отпадъчни води от населените места край реката, замърсяването от малки животновъдни ферми и вливането на води от индустриалната зона, екоинспекторите не се наемат да посочат конкретен източник на  замърсяването, довело до мор при рибите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ