Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Мъртва риба в река Въча край Кричим

Експерти на РИОСВ-Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пловдив установиха причините за измрелите в река Въча риби. При извършена проверка от моста в град Кричим в посока към село Устина, в участък от около 200 метра действително са намерени мъртви риби. Източникът на замърсяване е преливният колектор от канализацията на Кричим за дъждовни води. Водата е с кафяво-бял цвят, като е с характерен мирис на битово-фекални води.

Взети са проби на място преди и след преливника, както и от тръбата. Измерените стойности от преливника показват рН – 7,44, електропроводимост – 1220 µS/сm, а след тръбата – рН е 8,04, а електропроводимостта – 195 µS/сm. При проверката са взети проби за анализ на пестициди, общи физикохимични показатели и метали. Те ще бъдат изследвани от Регионална лаборатория в Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.

Екипът от експерти на трите структури на МОСВ беше сформиран след сигнала за забелязана по течението на реката мъртва риба, получен от кмета на община Кричим Атанас Калчев.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ