Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Мерки срещу африканската чума по свинете

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)налага превантивни мерки с цел недопускане на появата на болестта Африканска чума по свинете в страната (АЧС). Болестта на е опасна за хората, но нанася големи икономически загуби.

Въвежда се засилен контрол върху гъстотата на популацията диви свине в страната. Особено внимание се обръща на общините по поречието на река Дунав и на островите по реката, общините в област Силистра и Добрич по сухоземната граница с Румъния, както и в общините със стада източнобалкански свине в областите Бургас, Варна и Шумен, където е разпоредено максимално редуциране на популацията диви свине.

Ловът трябва да се извърша съгласно Утвърдения план за ползване и определените допустими запаси, без да бъде застрашен биологичният вид.

Ловците трябва незабавно да информират официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна на здравния статус, поведението и/или изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните диви свине.

Трябва да се предоставят проби от дивите животни (кръвна проба от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви прасета и органна проба – далак, бъбрек, лимфни възли, сливици от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви свине или дълга тръбна кост в случаи на загнили трупове), които да бъдат изследвани за чума по свинете.

След първичната обработка на отстреляните диви свине, трябва да се извършва обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожата, карантията и други странични и отпадни продукти.

На Областните дирекции по безопасност на храните в градовете София, Видин, Русе, Добрич, Бургас и Варна е разпоредено съвместно с „Гранична полиция“ да осъществяват засилен контрол на пристанищата и граничните пунктове на личния багаж на пътниците, идващи от страни, в които е установена АЧС (Естония, Латвия, Литва, Полша, Молдова. Украйна, Беларус, Русия).

Ще се проверява за наличие на суровини и храни от животински произход, непретърпели термична обработка, които крият риск да пренесат вируса на АЧС. Такива продукти ще бъдат конфискувани и унищожавани.

На директорите на ОДБХ в цялата страна е разпоредено да информират кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи свине, като ги запознаят с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в обектите.

Особено внимание се обръща на задължението при съмнение за заболяване или смъртност, незабавно да се информира съответния официален ветеринарен лекар. Засилва се и контролът на движението на домашни свине.

Извършва се засилен клиничен надзор за ранно откриване на АЧС в свиневъдните обекти в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол и Хасково.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ