140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Международна банка ще ни консултира за въздуха

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) ще окаже консултантска подкрепа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в управлението на качеството на въздуха.

Това предвижда одобрен от правителството проект на споразумение с финансовата институция, съобщи пресцентърът на кабинета.

МБВР ще съдейства на МОСВ за разработването на национална програма за качество на атмосферния въздух и национална програма за намаляване на общите годишни емисии серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух.

Предвидените в проекта консултантски услуги ще се финансират от оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Припомняме, че Европейската комисия заведе наказателна процедура срещу България заради завишеното съдържание на фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха. Проблемът засяга 29 населени места.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ