Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Международни и национални ловни организации с поздравления за 125-годишнината на НЛРС-СЛРБ

125 години поздравления

Тамаш Маргеску, посланик на CIC:

„Братя ловци и ловджийки и най-вече приятели! За мен е огромно удоволствие в качеството си на посланик на Международния съвет по лова и опазването на дивеча да ви предам сърдечните поздрави от името на президента на CIC Филип Хамър и генералния директор Себастиян Винклер.

В света, в който живеем, за мен беше особено приятно и съм изключително благодарен за казаното от митрополит Йоан, защото на нас е възложена задачата да опазваме природата и биоразнообразието на планетата, за да ги съхраним за поколенията след нас.

Помислете си какво видя светът през последните 125 години. Съюзът на ловците и риболовците в България е оцелял и не само, а празнува тази годишнина в пълния й блясък.

125 години поздравления

Тамаш Маргеску връчи на инж. Василев златния медал на CIC за работата му като президент на Координационния форум за Централна и Източна Европа

Сай Грифин, представител на FACE:

125 години поздравления

“За мен е голяма чест да участвам в този празник. Ние представляваме интересите пред европейските институции на ловците от 36 държави от цяла Европа. През последната година водим интензивна кампания гласът на ловците да се чува силно в европейските институции, за да им бъде обяснена важната роля, която изпълнявате за опазването на природата и биоразнообразието. Представихме пред Европейската комисия подписката на FACE от кампанията „Защити лова в Европа“ – 350 хил. подписа на европейските ловци и техните съмишленици. Много се гордеем с активността на членовете на Съюза на ловците и риболовците в България – 35 хил. подписа, затова използвам възможността да благодаря на вас, българските ловци.“

Имрих Шуба, изпълнителен директор на Словашкия ловен съюз:

„Поздравявам ви от името на председателя на нашия съюз и от всички 65 хил. ловци в нашата страна. 125 години са дълъг период, през който сме изпитали много трудности по пътя на нашето развитие и дейност, но сега е време да празнуваме. Ние сме много добри приятели с председателя Василев, но най-вече приятели са ловците и риболовците в нашите две страни.

125 години поздравления

Имрих Шуба подари на НЛРС-СЛРБ специално изработен от еленови рога стол и пожела така стабилна да бъде и нашата ловна организация през годините

Братислав Чиркович, председател на Сръбския ловен съюз:

„От името на 85 хил. сръбски ловци ви поздравявам с вашата годишнината. Славна история са тези 125 години в стопанисване и опазване на дивата природа. Ние ловците сме тези, които се грижат за дивеча и трябва да го покажем на обществото.“

125 години поздравления

Братислав Чиркович дари НЛРС-СЛРБ с икона на православния закрилник на ловците св. Евстатий.

Варненски и Великопреславски митрополит Йоан:

„Братя и сестри, за нас е радостен този миг, който Господ ни сътвори, защото в тази красива местност се отбелязва тази бележита годишнина, 125-та, и се провежда този представителен форум на това велико сдружение.

Бог създаде небето и земята и сътвори човека по Свой образ и подобие (вж. Бит. 1:1-25), давайки му заповед “да господарува над морските риби, и над небесните птици, (и над зверовете) и над добитъка и над цялата земя.” (Бит. 1:26)

125 години поздравления

Още от учредяването си през 1898 г. Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” насочва своите усилия към опазване на природата на нашата Родина.

Пожелавам крепко здраве, духовни сили, бодрост, търпение, снизхождение и благополучие.“

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ