Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Международният сафари клуб се противопоставя на отстрела на отгледани в плен лъвове

Димитър КОНСТАНТИНОВ

В началото на миналия месец Международният сафари клуб (Safari Club InternationalSCI) приe нова политика спрямо лова на отгледани в плен лъвове. Тъй като отстрелът на такива животни има твърде спорна стойност за опазването на дивите екземпляри от вида и противостои на основните принципи на SCI, в официално становище организацията посочи основните пунктове в новата си политика:

  • SCI се противопоставя на лова на отгледани в плен лъвове в Африка
  • Тази политика влиза в сила от 4 февруари 2018 г.
  • SCI няма да приема реклама от нито една компания за ловен туризъм, предлагаща подобен тип услуги, нито ще позволи продажба на подобни ловни екскурзии по време на годишната си конвенция.

Международният сафари клуб е член на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). Организацията има около 200 клуба на територията на всички щати в САЩ, както и в още 106 държави по света. Организацията защитава правото на ловците според принципите на устойчивите и целесъобразни ловни практики, водещи до подобряване на състоянието на застрашени и изчезващи видове дивеч. Фондацията на SCI участва в съвместни проекти по опазване на дивата природа заедно с други природозащитни организации, изследователски центрове и правителствени агенции. Сред основните дейности са образователни програми сред дивата природа, обучаване в лидерски качества, които да водят до издигане на местните общности чрез правилен подход към стопанисването на дивата природа и дивеча.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ