Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Министерска заповед разбуни ловците

Павлина ПАВЛОВА

Груповият лов на дива свиня ще се открие на 29 септември т. г., това гласи проектозаповедта на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Но не навсякъде обаче! Поради усложнената епизо­отична обстановка във връзка с АЧС и по препоръка на БАБХ се налагат забрани, а те са следните: няма да се провежда групов лов на дива сви­ня на териториите по границата с Румъния, област Варна и курортите около нея и около огнището на АЧС в с. Тутраканци, разрешава се само индивидуален подборен отстрел; в ловностопанските райони на зоните до границата ще се провежда групов лов на дива свиня, но без кучета; в останалата част на територията на страната груповият лов на дива свиня ще се извършва без ограничения.

Заповедта и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на МЗХГ и ИАГ. Тази запо­вед като превантивна мярка срещу АЧС засяга част от сдруженията от крайдунавския регион – Бяла, Русе, Тутракан, Силистра, Кубрат и др., и за ловците това е неприемливо. Недоволството им се изразява в блока­да на Дунав мост-Русе.

Мнението на ловците, а то е породено от практика­та, е, че забраната на гру­повия лов и замяната му с индивидуален или разре­шен групов лов, но без ку­чета не решава проблема с АЧС. Напротив, групови­ят отстрел в тези райони трябва да е по-интензивен, за да се редуцира попула­цията на дивата свиня, а оттам и рискът от възник­ване на огнища на зараза. Като аргумент например: по поречието на р. Дунав има естествени езерца, около които са се локализирали големи групи диви свине и ако няма групов лов за от­стрела им, при миграцията те ще станат проводници на заболяването.

Вероятността изпълне­нието на заповедта да реши поне отчасти този наболял проблем е минимална. Ло­вците добре разбират опас­ността от заболяването, но не разбират защо при взе­мането на решения няма допитване и до тяхното мнение.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ