Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Монголия поема по своя път в проекта „Природа за здраве”

монголия

На 7 и 8 декември миналата година Международният съвет по лова и опазване на дивеча (CIC) и Световната организация за здравето на животните (WOAH) проведоха съвместен семинар, в който взеха участие много заинтересовани страни за внимателна оценка на мисията „Природа за здраве“ (N4H), за да определят системен подход към монголския сектор One Health (Единно здраве), който изпитва по-голяма нужда от сътрудничество за справяне с предизвикателствата в сферите на екологията и здравеопазването на национално равнище.

Ръководителят на ветеринарните служби на Монголия д-р Нарантуя направи встъпителни бележки в началото на събитието. Сред участниците в семинара бяха Световната здравна организация, Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), както и представители на министерството на околната среда и туризма, министерството на здравеопазването и министерството на храните, земеделието и леката промишленост на Монголия, както и представители на много други национални и международни екологични неправителствени организации.

Участниците обсъдиха нуждите и предизвикателствата пред междусекторното сътрудничество на One Health, като същевременно отбелязаха необходимостта да се включат представители на местните общности – като номади и ловци – които да имат осезаемо участие по време на изпълнението на проекта.

Във втория ден от семинара бяха представени следващите стъпки за определяне обхвата на мисията „Природа за здраве“ (N4H). Презентацията бе на основния екип по програмата, състоящ се от представители на WOAH, CIC и монголските министерства.

За да гарантира, че автохтонните народи и общности ще бъдат съществена част от националната програма за единно здраве, CIC проведе двустранни срещи с генералния директор на отдела за политика и координация на природните ресурси към Министерството на околната среда и туризма на Монголия.

В допълнение, най-голямата национална партньорска организация на CIC – Монголският алианс за дивата природа (съставен от биолози, специалисти по дивата природа и доставчици на оборудване) – също се споразумя за съвместни дейности с CIC, като фокусът върху опазването на природата е насочен към насърчаване на устойчивото използване на запасите от дивеч, подобряване на местообитанията и осигуряване на поминъка на автохтонното население и местните общности.

Димитър Константинов

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ