140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

МОСВ отпуска над 2 млн. лева за картиране

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) отпуска допълнително 2,1 млн. лева за извършване на допълнителните дейности за картиране на екосистемите и екосистемните услуги в България.

Предстои подписване на допълнителни споразумения по договорите с бенефициентите по шестте проекта, които са Институтът по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (БАН), Софийския университет „Св. Св. Климент Охридски“ и техни партньори. Финансирането е по Програма BG03 (Биоразнообразие) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), съобщават от ведомството.

Обобщените данни ще дават информация коя е преобладаващата екосистема на определена територия и в какво състояние е тя. Така ще могат да се вземат най-добрите управленски решения за нейното поддържане или възстановяване.

Освен това допълнително ще се финансира и разработването на актуална карта на защитените територии в страната, каквато не е разработвана от няколко десетилетия.

Ще се подкрепи и проект за оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми, оценка на степно-храстовите екосистеми на територията на страната, извън защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, също и картирането на един необхванат досега от процеса тип екосистеми – земеделските земи.

Другият необхванат към момента тип екосистеми – морските, ще се финансира в рамките на проекта за картиране и оценка на водни екосистеми. Същото важи и за екосистемите в земи с рядка растителност у нас.

На определена територия могат да съществуват едновременно няколко екосистеми, които взаимно се допълват – горска, храстова, тревна, водна и др.

Данните ще дадат информация има ли увреждане на техните естествени функции и какви са нуждите от тяхното възстановяване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ