140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

На еленова слука се радват в старата столица Велики Преслав

лов велики преслав

Пет елена са отстреляни през изминалия ловен сезон в района на „Ловно-рибарско дружество” – гр. Велики Пре­слав. По линия на организи­рания ловен туризъм край с Кочово /ЛРД-Велики Преслав има споразумение с местно­то Горско стопанство б.а./ белгиец се сдобил с трофей, 9,5 кг, сребърен медалист. Останалите били едного­дишни животни, отстреляни от ловци от Преславско. Бъл­гарски ловец, пак по линия на организирания туризъм, от­стрелял сърна. Други седем попаднали на точния мерник на местни ловци.

лов велики преслав

На добра слука на дива свиня, въпреки африканска­та чума по свинете, се радват ловците от „Ловно-рибарско дружество” – гр. Велики Пре­слав. 100 са отсреляните ек­земпляри, а най-достойният паднал още по време на пър­вия ловен излет на дружинка Янково. Ловците от Янково и колегите им от Веселиново са и с най-добър отстрел при този вид. Те имат съответно по 22 и 20 отстреляни животни.

През 2019 г. горите на старопрестолния регион били пълни с трупове на дива свиня, погубена от чумата, но популацията постепенно се възражда, коментира спе­циалистът по лова Николай Николов.

985-те ловци, обединени в 18 дружинки, са преизпъл­нили плана за лов на хищни­ци. Отчитат 690 чакали, като най-активни са били члено­вете на дружинка Драгоево – 120 и на Хан Крум – 80. Най-добрият хищничар е Калчо Калев с поне 60 отстреляни екземпляра.

лов велики преслав

Болярите се хвалят и с до­бър птичи лов. Равносметка­та им за миналия сезон са 1600 пъдпъдъка, 580 гургули­ци, 726 гривяка и 17 бекаса.

Към това добавят и 200 зеленоглави патици. При водоплаващите безспорен фаворит е дружинка Върби­ца със 110 бройки на язовир „Тича“ и по река Камчия.

Ловците от сдружението във Велики Преслав знаят, че за да имат, трябва да да­ват и го правят от сърце със собствени средства и помощ от Националната орга­низация.

Само за миналата година на 72350.7 ха ловна площ, която стопанисват, са разселени 1300 фазана и 900 яребици. Тази година дивата природа е обогатена с още 1200 фазанови пти­ци, а до седмица ще бъдат разселени и 760 яребици.

Наблюденията сочат, че раз­селените птици се аклимати­зират добре в естествените местообитания и се възпро­извеждат.

Цветелина ГЕОРГИЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ