140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

На Oбщото събрание на ЛРС – Велико Търново – Притеснения за дивеча заради дейността на арендатори, животновъди, дървари, събирачи на трюфели

Спокойно премина годишното отчетно събрание на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново, с традиционния отчетен доклад, изказвания, предложения. Председателят на ловната организация Димитър Йорданов отчете свършеното от УС през отминалата година и предишния ловен сезон. 1130 ловци, разпределени в 31 дружини, правят необходимото, за да се увеличават дивечовите запаси на територията на общината. Тазгодишната пролетна таксация показа, че повече са дивите свине, благородните елени, дивите зайци. Ловците са се уверили, че въпреки ежегодното разселване на яребици тяхната популация продължава да е много под допустимия запас, затова УС взе решение от догодина да не се харчат вече средства за покупката на такъв пернат дивеч. Иначе сдружението не пропуска да пусне в ловните полета на дружините фазани, патици, яребици и тази пролет, за което миналата година са изразходвани към 19 хил. лв. отделно е бонусът от фирма „Сокол БЛРС” ЕООД за 11 хил. лв. Както са изискванията, доотглеждането на малките птици става в четири постоянни и пет временни волиера.
По време на събранието бяха поставени и проблеми, за чието решаване ще се търси помощ от Националната организация. Специалистът по лова Кирил Бояджиев, председателят на дружината в Емен Цветан Папазов и председателят на сдружението Димитър Йорданов споделиха притеснението си от електропастирите на арендатори и животновъди. Тези устройства заграждат цели ловни полета и пречат на свободното движение на дивеча. Въпросът е – защо след като ние, ловците, спазваме правилата, това да не се отнася и за другите? Това се отнася и за дърварите, за хората, които събират трюфели и чиито кучета тревожат дивеча– регламент трябва да има и за тях. От години се поставя и въпросът за разораването на стърнищата, с което се унищожават местообитанията на птиците. Писмо, в което да бъдат описани тези проблеми и предложения, ще бъде изпратено в София с надеждата да се вземат мерки. Защото тревогата е за дивечовото богатство на страната, което трябва да се опазва и увеличава. А това не зависи само от ловците.

Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884″ – гр. Велико Търново
Пощ. код: 5006
Телефон: 62-41-43
Мобилен: 0878 690 169

Реклама

ЛОГО - СЛРБ