Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

На Североизток зимата дойде, ловците изнасят фуражи

Георги НИКОВ

Севернякът ни напомни за себе си, а в Североизточна България обикновено зимите са много трудни. Снеговете натрупват пътищата, навя­ванията надхвърлят до 2-3 м преспи, което се отразява и на дивеча при намирането на храната. Това добре го знаят ловците и затова отрано са се подготвили много отговорно.

Слави Кирилов, пред­седател на ЛРД-Кубрат от района на ЛРС „Сокол“ в едноименния лудогорски град: „Първият сняг дойде, 10-ина сантиметра, пухкав и очакван. Ние по традиция се подготвяме, за да не оставим дивите животни да гладуват.

Заредили сме в склада три и половина тона царевично зърно, което сме получили от сдружението. Имаме десет хранилки за дивите прасета, които ги зареждаме постоян­но. 12 бали люцерна и тревно сено сме изнесли, които сме ги поставили на скари в гората за благородните елени и сър­ните. За фазаните, които имат голяма популация, хвърляме царевично зърно на девет места в добри местообитания в изоставени лозя, там птици­те намират спокойствие.“

Ведат Ведатов, предсе­дател на ЛРД-Войвода от района на ЛРС „Станата“ в гр. Нови пазар: „Зимата не ни изненада, защото всяка годи­на отрано се подготвяме. От сдружението получихме над три тона царевично зърно, като на три места поставяме фуражите, където са и кали­щата. Младите ловци заедно с мен участват в подхранване­то на дивеча“.

Красен Димитров, пред­седател на ЛРД-Боряна от района на ЛРС „Камчия“ в гр. Дългопол: „Над два тона царевица сме осигурили за подхранването на дивеча, за сърните сме подготвили де­сетина бали люцерна. Три са хранилките за едрия дивеч и пет са за дребния, които до­бре се поддържат. Убедени са нашите ловци, че когато се грижиш добре за дивеча, тога­ва се среща и слуката.“

Мюлезим Ахмед, пред­седател на ЛРД-Иваново от района на ЛРС-Велики Преслав: „В склада ни има два тона царевица на кочани и един тон пшеница, хранил­ките са подготвени и редовно се изнася храна. На три места храним дивите прасета, има­ме и бали люцерна смесена със сухо сено за едрия дивеч. Всъщност при нас по всяко време се извършва подхран­ване, макар че този сезон ди­вите свине като че ли изчезна­ха и нямаме отстрел.“

Пейчо Пейчев, предсе­дател на ЛРД-Тодор Ико­номово от района на ЛРС- Нови пазар: „Никога не сме оставали без фуражи и хра­нилките винаги се зареждат. Получихме 1600 кг царевично зърно от сдружението, имаме и достатъчно бали люцерна за елените и сърните, които ползваме през снежните дни, когато дивечът трудно намира храната си. На пет места за­реждаме царевично зърно за дивите свине, чиято попула­ция в нашите ловища е много добра и имаме слука и този сезон.“

Захарин Иванов, предсе­дател на ЛРД-Изворово към ЛРС-Антоново: „Добре сме заредени за тази зима, имаме царевично зърно и пшеница, като постоянно храним. Това ни помогна досега да има от­стрел на повече от двайсети­на диви свине, като една част от тях са много добре охра­нени глигани от по 150 – 170 кг. Първият сняг дойде с по два-три сантиметра и тогава ловците излязоха да подхра­нят, като изнасяме фуражи на седем места в района. Много са обаче и хищниците, само на един излет паднаха седем чакала, а общо досега имаме отстреляни двайсетина броя.“

Росен Радев, председател на ЛРД-Марково от района на ЛРС „Балкан 2001“ в гр. Каспичан: „Тази година за­сяхме 25 дка дивечова нива с царевица, благодарение на дъждовете културата се раз­ви много добре и получихме изключително голям добив. Една част от продукцията я прибрахме, с която храним през зимния период, а доста кочани останаха на стеблата, там сега срещаме животните. В склада ни има три тона ца­ревица, като допълнително от спонсори получихме още един тон. За яребиците имаме 500 кг пшеничено зърно.

Георги Георгиев, пред­седател на ЛРД-Рудник от района на ЛРС „Балкан“ в гр. Долни чифлик, на който е и председател: „Отлична организация имаме и отрано се подготвихме за зимния пе­риод. Освен че се снабдихме с царевично зърно, тази есен получихме добрата помощ от спонсорите ловци. На няколко пъти изнасяхме по 100-200 кг ябълки, които са окапали от дърветата в овощните гради­ни. Имаме две ловища и на по две местообитания изнасяме фуражите, както и сено за благородните елени и сърни­те. Хубавото бе,че тази есен в горите имаше много жълъди, които са хубава храна за ди­веча.“

Ахмед Мустафа, предсе­дател на ЛРД-Търновца от района на ЛРС-Търговище: „Осигурили сме 850 кг цареви­ца и 450 кг пшеница от сдру­жението. На три места зареж­даме храна за дивите свине, а за яребиците изсипваме жито. Разполагаме и с трийсетина броя бали люцерна за едрия дивеч.“

Петко Керчев, предсе­дател на ЛРД-Есеница от района на ЛРС-Вълчи дол: „Един и половина тона царе­вично зърно и отделно 200 кг пшеничено зърно сме оси­гурили за яребиците. Имаме и люцерна, с която храним елените и сърните. На четири местообитания в ловището ни слагаме царевицата за дивите свине и наблюдава­ме добро движение от дивеч. Най-много се грижат за по­дхранването ловците Фердин Мирославов и Михаил Фер­динандов. Изнасяме тикви и земни ябълки, които много добре се усвояват от дивеча, а нашият ловец Марин Недев, който разполага с овощна градина, ни предостави и 150 кг ябълки, които изнесохме в полетата.“

Трифон Трифонов, пред­седател на ЛРД-Костанде­нец от района на ЛРС-Раз­град: „Четири са ловищата ни, които са много добри, има много хубава горска расти­телност, районът е осеян с дерета и вода в тях, теренът е тежък, но с добри местообита­ния. Шест са калищата и соли­щата, които се поддържат, по около 7 тона царевично зърно се използват за подхранване­то на дивите животни. В мо­мента са складирани 6 тона фуражи, платили сме допъл­нително още три тона царе­вица на местната земеделска кооперация.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ