140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Намаляват дивечовите популации на територията на ЛРС-Айтос

събрание айтос

Председателят на ЛРС-Айтос Евгени Георгиев в стъпителната си реч пред общото събрание, което се проведе на 15 април, отбеляза, че дивечовите запаси на сдружението намаляват тревожно след отчетените таксации.

През 2021 г. заекът е бил 4924 бр., докато за 2022 г. – 3052 бр. Почти двойно намалява запасът на яребицата, като за предходната година бройката е била 4961бр., а през настоящата 2202 бр.

Тревога буди и драстичното намаляване на едрия дивеч, като в настоящия момент из горите бродят около 245 сърни, а през изминалата година броят им е бил 563 бр. /при този резултат от залата делегатите изразиха съмнение дали не се е появила болестта син език или друга, тъй като и в други сдружения се наблюдава тази тенденция/.

Очакванията за спад при най-масово ловувания дивеч – дивата свиня, в дружеството се опровергават от факта че единствено той бележи ръст макар и минимален – от 128 бр. за 2021 г., на 178 бр. за настоящата година.

При дребния дивеч основният заподозрян за намаляването на популациите е земеделската дейност. В доклада председателят на сдружението отбеляза, че през изминалия сезон са реализирани два излета за заек и четири за яребица, а отстрелът показва спад при основните местни видове дивеч.

събрание айтос

Отчетените резултати са следните за ловната 2020/21г. –  заек 345 бр., яребица 518 бр., дива свиня 48 бр., чакал 392 бр., лисица 137 бр. и в същото време за ловната 2021/22 г. бройките са следните: заек – 280 бр., яребица – 355 бр., дива свиня – 46, чакал – 379, и лисица 92 броя.

Основите лимитиращи фактори за дивечовите популации са сериозната горска сеч, интензивното земеделие, горските пожари, бракониерството и увеличаването на хищниците – като от залата някои колеги тихичко шептяха, че към хищниците вече причисляват и щъркелите, които безпощадно унищожават малките на заека и на пернатия дивеч.

В отчета също така сериозно внимание бе обърнато на борбата с хищниците и като успех се отбеляза, че сдружението продължава да изплаща и успява да отдели средства за възнаграждение за всеки отстрелян и отчетен хищник.

През 2021 г. сдружението с помощта на Националната организация е разселило 2000 броя яребици, кеклици, фазани и 10 диви зайци.

Председателят Георгиев уведоми, че по заповед на ИАГ задължително фермено произведеният дивеч, преди да се разсели, неминуемо ще трябва да престои поне 15 дни във волиерите на дружинките и ще бъде разселен задължително в присъствието на представител на РДГ- Бургас.

Решено бе да се отделят средства за подхранване, за зарибяване на яз. “Парка”, провеждане на ловно-стрелкови състезания и др. 

Делегати на събрание бяха категорични, че след две години на пандемия трябва да проведат своята ловна вечеринка.

В организацията членуват 28 ловно-рибарски дружини, като територията на сдружението обхваща две общини – Руен и Айтос, и обща членска маса ловци и риболовци от 1369 души. 

ЛРС-Айтос стопанисва общо 91 491 хектара пригодна за дивеч ловна площ, от които 34 984 хектара горски фонд и останалите селскостопански фонд. 

Айкут Бехич 

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ