Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Нашият всеотдаен кореспондент Костадин Буюклиев навършва 84 г.

Стойчо РУСЕНОВ (дълго­годишен приятел и спътник в ловните излети)

На 26 май Костадин Буюк­лиев, ветеран ловец и най- дългогодишен кореспондент на ловни издания „Наслука” и списание „Лов и риболов”, който е и сътрудник в интер­нет-портала divoto.bg, на­вършва 84 години. Познаваме се и ловувам с него от много години. Той е трето поколе­ние представител на ловната гилдия. Дядо му Янко, от с. Бачково, е ловувал до 95- ата си годишнина. Той е сред основните участници в раз­селването и полагането на старателни грижи за елените в местността „Безово”, доста­вени от цар Борис III.

Костадин ловува близо вече 50 години. Най-много това е правил във „Втора Асе­новградска дружина”, а след това и в село Бачково. С ува­жение го приемат на лов в де­сетки дружини, тъй като ги е представял всеобхватно чрез всички жанрове, характерни за ловно-рибарската преса.

Като ловец Костадин Бу­юклиев е отстрелял общо 32 диви свине, десетки лисици и чакали. Най-големият хищник, който отстрелва в Бачковско­то ловно поле „Оршин дол”, е вълк. Най-едрият глиган, кой­то поваля, се е наложило да го преследва 5 км, преди да го довърши самостоятелно. Теглото на исполина е било 350 кг.

С Костадин Буюклиев сме ловували и на птици. И в този лов той показва майсторство­то на точния си мерник.

В деня на откриването на едрия лов преди две години Костадин Буюклиев отстре­ля първия глиган в страната. Това стана към 08:10 ч. Той тъкмо заема поста си в лов­ното поле на ЛРД-Дюлево към ЛРС-Панагюрище и виж­да, че глиганът идва към него, прикляка и го изчаква на 30 м, стреля, след което дублира за всеки случай. Животното е повалено.

Аз съм постоянен абонат на в. „Наслука” и чета с голямо удоволствие написаното от колегата в този вестник. Той предава чувство за възхище­ние и насърчава с всеки свой материал читателите на лов­ни издания да опазват дивеча и природата, да отстрелват хищници. Многобройни са ло­вците и дружините, които са му благодарни за начина, по който ги е представил.

Чета с удоволствие „Наслу­ка” и се възхищавам на всяка статия на Костадин Буюклиев. Знам, че той е не само най- възрастният кореспондент, но че е и най-дългогодишният – повече от 35 години публи­кува в съюзните издания.

От мое и от името на мно­го мои колеги благодарим на Костадин Буюклиев за това, че възпитава с всяко свое пи­сание!

На многая лета!

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ