Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ направи дарение на дом „Асен Златаров” във Враца

В навечерието на Коледа ръководството на Национал­ната ловно-рибарска организация направи дарение на жи­вущите в дома за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров“ във Враца. Хранителните продукти на стойност над 700 лева доставиха на място главният секретар на Съюза Даниел Тошков, пиарът Цвети Лазарова и инж. Николай Ненчев – председател на ЛРД-Враца. Благо­детелите бяха посрещнати с възторг, благодарност и ува­жение, а многобройните кашони с хранителни запаси от първа необходимост – бързо и ентусиазирано разтоварени от обитателите на дома. Сред подаръците децата откриха и учебни програми, чрез които ще се запознаят с видовете дивеч, тяхното местообитание и хранителни навици.

В знак на признателност, освен благодарствено писмо, скъпите гости получиха саморъчно направени картички, ко­леден венец, магнитчета и сувенири, сътворени в тяхното ателие „Занимателна терапия“. Символичните подаръци, но от сърце, поднесе Ивалина Методиева, която вече де­сет години живее в дома и догодина, когато завърши сред­ното си образование, ще поеме живота си в свои ръце.

Благодарност към гостите изказа и директорът на ДДЛРГ „Асен Златаров“ Анита Иванова и уточни, че в момента тук живеят 23 деца от 10 до 18-годишна възраст, или до за­вършване на средно образование, след което се премест­ват в защитени жилища за година и половина – период за адаптиране към самостоятелен живот и издръжка.

Анита Иванова, директор на ДДЛРГ „Асен Златаров“:

Помагаме на децата, докато си стъпят на кра­ката. Опитваме да им намерим работа и квартира – след десет и повече години заедно, ние ги възпри­емаме като наши деца и милеем за бъдещето им.

Даниел Тошков, главен секретар на НЛРС-СЛРБ:

Надяваме се, че поне малко сме успели да ви зарадваме. От името на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ ви по­желавам Весела Коледа и набля­гайте на уче­нието. Не забра­вяйте, че това, което получите като знания, ще ви помага в живота. Всичко друго може да ви вземат, но ваши­те умения ще ви водят напред.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ