140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ настоява за прегласуване на цените на разрешителните

До

Румен Порожанов

Министър на земеделието, храните и горите

 

Уважаеми г – н Министър,

Издадените от Вас заповеди N9 РД 48-37/14.12.2017г. и № РД 48- 3/08.01.2018г. бяха оспорени от нас с жалби до Върховен административен съд поради това, че противоречат на разпоредби на ППЗЛОД. В тази връзка, настояваме да бъде свикано заседание на Ловния съвет, на което да бъдат прегласувани цените на всички категории разрешителни за лов.

Нашето предложение е следното:

  1. Категория индивидуален лов на едър дивеч, включваща следните групи:

а/благороден елен -30 лв.

б/елен лопатар и муфлон -30 лв.

в/ сърна – 30 лв.

г/дива свиня – 1лв.

д/глухар -30 лв.

е/други -30 лв.

  1. Категория групов лов на дива свиня – 60 лв.;
  2. Категория индивидуален лов на местен дребен дивеч – 5 лв.;
  3. Категория индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч – 5 лв.;
  4. Категория групов лов на местен дребен дивеч – 5 лв. умножен по броя на участниците;
  5. Групов лов на мигрираш, и водоплаващ дивеч – 5 лв. умножен по броя на участниците.

Г-н Министър,

Предвид реалния риск от проникване и разпространение на Африканска чума по свинете (АЧС) в България и на база препоръката на държавите членки на Европейския съюз, в които заболяването е вече факт, за превантивно намаляване на запаса на дива свиня до 0,5 бр. /100 ха, предлагам цената на разрешителните за индивидуален лов на дива свиня да стане 1 лв.

В тази връзка предлагам също така на заседанието на Ловния съвет да се обсъди и вземе решение за изменение на чл.85 а, ал.7 от ППЗЛОД , като текста „и дива свиня“ да отпадне. Този текст създава излишни административна спънка и е основната причина да не се извършва индивидуален лов на дива свиня в страната.

Доказана е и съществената роля, която играят хищниците за разпространението на АЧС в природата, като разнасят заразените части от животните на големи дистанции и по този начин заразяват големи територии около огнището на заболяването.

Предлагам на заседанието да се обсъди и гласува промяна в чл. 58, ал. 4 от ППЗЛОД, като отпадне следния текст: „Ловуването се извършва в присъствието на придружител от държавното горско стопанство или държавното ловно стопанство.” Практиката показва, че ДЛС и ДГС нямат възможност да осигурят придружители, които да присъстват по време на ловуването, което драстично намалява излетите за групово ловуване на хищници, от своя страна това води и до невъзможността на сдруженията да изпълняват плановете за ползване на хищници. Факт, който Вие самият изложихте във Ваш отговор по време на парламентарен контрол.

 

Г-н Министър,

Настояваме, новите цени на разрешителните утвърдени от Вас, да бъдат преразгледани, тъй като тяхното увеличение не е подкрепено с какъвто и да е анализ или оценка за въздействието им върху ловностопанската дейност в България. Формирани по този начин, чрез тях се цели да се окаже финансов натиск върху една много голяма група в българското общество – над 120 хил. български ловци и техните семейства.

 

инж. Васил Василев

Председател на УС на НЛРС – СЛРБ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ