140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ обяви конкурс за главен редактор на съюзните издания

Национално ловно-рибарско сдружение

„Съюз на ловците и риболовците в България“

(НЛРС-СЛРБ)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Главен редактор на съюзните издания“

 

Описание на позицията

Главен редактор на едно от най-старите издания и първото елитарно-браншово списание  в България – сп. „Лов и риболов“, е утвърдена позиция в обществено—културния живот на страната повече от век. Излиза в три епохи, като в края на ХХ век достига до 80 000 броя месечен тираж. Медийната група на НЛРС-СЛРБ, която включва освен месечното сп. „Лов и риболов“, седмичника в. „Наслука“, ловния портал slrb.bg и социалните медии,  е насочена към една от най-значимите  общности в България  – ловци, риболовци, любители на природата,  аудитория, наброяваща над 140 000 души.

Задължаваща позиция, която са заемали имена като Стефан Стамболов, Елин Пелин, Емилиян Станев, Дончо Цончев и др.

Главният редактор създава стратегията за работа на изданията и интернет сайта, ръководи екип от журналисти, пише анализи и коментари, редактира текстове и отговаря за оформянето на страниците (в печатните медии) и подредбата на новините в изданията, в това число и интернет сайта. Определя, избира, редактира и контролира избора на материалите, активно популяризира изданията пред различна аудитория. Отговаря за рекламната политика на изданията. Работи в координация с Редакционния съвет и с ръководството на НЛРС-СЛРБ.

Умения и професионални компетенции

Да бъде доказан професионалист с утвърдени личностни качества, уважаван в интелектуалните и творчески среди.
Да познава традиционния български лов, да има адекватни със съюзните ценности, отношение и позиция по проблемите на лова, риболова и свързаните с тях дейности.
Близък до аудиторията и особеностите на съюзните издания.
Добра организационна култура – компетенция да организира и планира дейността на медиите и ефективната работа на редакцията.
Да притежава комплексни умения и компетенции по отношение на информационни източници, социални мрежи , интернет и взаимодействие с медии.
Високи етични критерии и изразена отговорност.
Да притежава нужните технически познания.
Умение за работа в екип и добри социални умения.
Владеенето на чужди езици е предимство.
Образование: висше
Опит: Минимум 1 година на тази или подобна позиция.
Възнаграждение: По договаряне, но не по-малко от 1300 лева.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете Вашата автобиография (CV)   на  e-mail: snejina_mihailova@abv.bg, в срок до 14 март 2019 г.

Всички кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

НЛРС-СЛРБ

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ