Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ обявява фотоконкурс на тема: „Мигове от дивия свят“

Мигове от дивия свят

НЛРС  „Съюз на ловците и риболовците в България“ обявява фотоконкурс на тема: „Мигове от дивия свят“, посветен на 140 години Организирано ловно движение в България.

Регламент за участие в конкурса

1. В конкурса може да участва всеки, който в зададения срок изпрати кадри на посочения адрес.

2. Всеки участник има право да представи до два кадъра, заснети лично от него. Минималният им размер не може да бъде по-малък от 2000 пиксела по дългата страна при 300 т/ин., независимо от устройствата, с които са направени фотографиите.

3. Всеки кадър трябва да бъде озаглавен от автора и да отговаря по съдържание на контекста на темата. Могат да участват както цветни, така и черно-бели копия, но не и такива  с променян цветен баланс и белези от манипулации в обработката или добавяни или отнемани елементи от композицията.

4. Изображенията не бива да противоречат на общите изисквания в този жанр и да съдържат или предполагат следи от насилие, принуда или  грубо нарушаване на личното пространство на дивите животни. Не се допускат фотографии заснети в зоопаркове, изкуствени хабитати и др.

Критерии за оценка по приоритет

1. Поради високия интерес този фотоконкурс става постоянен. Тази година го посвещаваме на 140 години от началото на Организираното ловно движение в България. Допълнителна тежест при оценяване на творбите ще носи заснемането на:

– Природозащитната мисия на ловците;

– 140 годишните традиции на ловното движение при опазване на природата; – Уникални моменти от лова, риболова и света на дивите животни, които показват хармонията между човека и природата.

 2. Ще бъдат толерирани емоционалното и художествено внушение на кадъра, индивидуалният поглед и фотографското послание в него.

 3. Ще бъдат толерирани естетическите му параметри и визуалното му въздействиe като колорит, интериор и др., постигнати с фотографските умения на автора.

 4. Ще бъдат толерирани степента на сложност при постигането му, неповторимостта на момента и проявените умения при заснемането му.

 Условия за провеждане на конкурса

1. Предоставените в срок  кадри ще бъдат събрани от организатора и представени за оценка на жури в състав Калин Първанов – главен редактор на съюзните медии, Георги Коцаков – биолог, орнитолог и професионален фотограф, и Любомир Стефанов – зооинженер, любител фотограф, експерт в НЛРС-СЛРБ. Кандидатстващите фотографии за този фотоконкурс ще останат анонимни до момента на окончателното им  класиране и излъчване на победител.

2. Класирането ще бъде в две категории: Първа категория – участници до 18- годишна възраст и Втора категория – участници над 18-годишна възраст. Журито ще определи победители и по двама подгласници и в двете категории, мотивирайки решението си писмено и в определения от организатора срок.

3.При възникнали съмнения всеки член на журито може да изисква от участниците да му бъде предоставен RAW файла на кадъра, а за устройства, неподдържащи такъв формат – вътрекамерен JPEG на същия.

4. В случай, че участникът е под 18 г., следва да се предостави придружително писмо в свободен текст, подписано от родител, попечител или настойник, съдържащо съгласие за участието в конкурса.

Защита на личните данни

Авторските права върху снимките не се прехвърлят на организатора и остават на техните автори.

Личните данни на участниците – телефони и имейл адреси – няма да бъдат публикувани. Те ще се използват само за уведомяване на печелившите и за информиране на участниците за бъдещи оферти, новини и конкурси (при посочено съгласие от тяхна страна).

Лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

С изпращането на фотографията за участие в конкурса участниците дават съгласието си и правата организаторите да ги използват в публикации, свързани с изявата.

Използването на изпратените фотографии извън обхвата на конкурса ще се извършва само след предоставянето на изрично съгласие от авторите им.

НЛРС-СЛРБ не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.

Награден фонд

Класиралите се на първо място и в двете категории на фотоконкурса, посветен на 140 години Организирано ловно движение в България, ще бъдат наградени с плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева.

Класиралите се на второ място и в двете категории ще бъдат наградени с грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лева.

Класиралите се на трето място и в двете категории ще бъдат наградени с грамота и парична награда в размер на 200 /двеста/ лева.

Времетраене: Конкурсът се провежда в рамките: от 1 януари 2024 г. до 29 февруари 2024 г.

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно в електронната страница и Facebook страницата на НЛРС-СЛРБ, сп. „Лов и риболов“ и в. „Наслука“.

Награждаване: Награждаването ще се извърши непосредствено след изтичане на срока, обявен по-горе,  съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

Публикации: Най-добрите фотографии ще се публикуват, по преценка на журито и със съгласието на авторите, в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ, както и на електронната страница и Facebook страницата на Националната организация.

По преценка на журито част от произведенията на участниците в тзи фотоконкурс ще бъдат изложени в Палата № 3 в Международен панаир Пловдив в рамките на изложение „Природа, лов и риболов“, 2024 г.

Всички желаещи да вземат участие в конкурса могат да изпращат своите произведения на е-maillubo_stefanov@abv.bg , в срок до 29 февруари 2024 г.

Класирането ще бъде обявено в сайта на НЛРС-СЛРБ на 10 март 2024 г.

Моля до заглавието на кадъра да посочите годините на автора, за да може да бъде определена категорията, в която ще участва в този фотоконкурс.  

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ