140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ проведе регионална среща в Сливен

На 5 ноември в Сливен се проведе поредната регионална среща на ръководството на НЛРС-СЛРБ с представители на ловно-рибарски сдружения. На нея бяха обсъдени ролята, значението, функциите, правата и задълженията на Националната организация, както и актуалната ситуация с навлизащата на наша територия Африканска чума по свинете.

В срещата участваха председателят на Националната организация Васил Василев, управителят на фирма „Сокол-БЛРС“ Борислав Бечев, председателят на ЛРС-Сливен ген. Кольо Милев, председателят на ЛРС-Ямбол Стоян Стоянов, който е и член на УС на НЛРС-СЛРБ, председателят на ЛРС-Стралджа Ганчо Иванов, ръководителите на сдруженията от Нова Загора и Котел, както и председателите на почти всички дружинки от състава на ЛРС-Сливен.

Васил Василев подробно запозна участниците в среща с последните новини около настъплението на АЧС у нас, както и задълженията на ловците по предаването на проби за изследване от отстреляните през ловния сезон животни. Подробно бяха обсъдени проблемите около изграждането на ямите за животински отпадъци, защо тяхното финансиране е за сметка на дружините и защо няма финансови стимули за отстрел на хищници, които са механични преносители на болестта. Поискано бе да се търси парламентарна подкрепа за промяна на ЗЛОД, с която да се позволи на министъра на МЗХГ да променя сроковете за ловуване, а не само да разрешава и забранява лова, тъй като при необходимостта от значително редуциране на популацията от диви свине е нужно ловният сезон за групов лов да се удължи. В тази връзка бе поставен и въпросът за възможността ловци без разрешителни за подпорен отстрел да могат да излизат на индивидуален лов за дива свиня, нещо което бе отхвърлено вече като възможност от Ловния съвет. Вероятно ще е необходима и законодателна промяна, която да разреши лова на дива свиня в защитените територии на природните паркове, където популацията в момента не се регулира. Съвсем сериозно бе обсъдено изграждането на такъв обществен образ на ловците, който да не позволи те да бъдат обвинявани за щетите от АЧС, които в бъдеще могат да бъдат нанесени на стопанските свинеферми.

Какъв Съюз искате да имаме? Този въпрос отправи към представителите на ловно-рибарските сдружения председателят на Националната организация. Те бяха единодушни, че Съюзът трябва да е единен, тъй като от това произтича силата му. Сила, която е нужна, за да бъдат посрещнати предизвикателства на новото време, които са свързани както с ловния спорт, така и с опазването на природата, нещо което само НЛРС-СЛРБ може да постигне на национално ниво. Затова ще е необходим високо компетентен експертен състав, който да убеди държавните институции, че НЛРС-СЛРБ е организацията на ловците и риболовците, в чието мнение трябва да се вслушват.

Разединението води до слабост, която акумулира загуба на авторитет и доверие. Именно затова бяха обсъдени и промени в Устава на Националната организация, които й да дадат възможност да влияе на организационната дейност на сдруженията, без това да поставя под съмнение техния статут на самостоятелни юридически лица. Целта е да има пряка комуникация с редовите ловци, които често не съзнават ползата от членството си в Съюза и как той защитава правото им да упражняват ловното си хоби.

След като многократно бе подчертана ролята на съюзните издания в. „Наслука“, сп. „Лов и риболов“ и интернет сайта „Дивото“ за обединението на ловно-рибарските структури от страната управителят на фирма „Сокол-БЛРС“ Борислав Бечев обърна внимание, че финансирането на тези медии става все по-сложно и е необходимо отговорно и сериозно отношение към абонаментната кампания, която тече в момента. Той подчерта, че производствените стопанства на фирмата са в стабилно състояние и могат да отговорят на потребностите на ловно-рибарските сдружения от дивеч за разселване през следващата година.

Председателят на Националната организация Васил Василев връчи поздравителни адреси за участието им в Националния събор за 120-годишнината на НЛРС-СЛРБ на ловно-рибарските сдружения в Сливен, Стралджа, Нова Загора и Котел.

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ