Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Нов опит за стимулиране консумацията на рибни продукти у нас

консумацията

Българите са на последно място по консумацията на риба, рибни продукти и морски да­рове в Евросъюза и това не е останало незабелязано. Пред рибарската общност се отварят нови възможности – да се откриват заведения и специализирани рибни мага­зини с европейско финанси­ране. Това съобщи заместник министърът на земеделието Деян Стратев на форум за приоритетите в новата Про­грама за морско дело и рибар­ство.

Бюджетът на Програмата за новия програмен период до 2027 г. е 237 млн. лв. Това е сериозно завишение с 33 млн. лева в сравнение с предход­ния период. Бюджетът е разпределен в четири основни приоритета, като са включени и дейности, които отсъстваха в предишния период.

Според статистически дан­ни, в България консумацията на риба е под 10 кг годишно на глава от населението. В евро­пейските страни е около и над 20 кг, а в Испания, Франция и Португалия отива към 50 кг годишно.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ