140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Нов председател на интергрупата към ЕП „Биоразнообразие, лов, селски райони“

интергрупата

Симоне Шмитбауер (ЕНП, Австрия) бе назначена за председател на интергрупата „Биоразнообразие, лов, селски райони“ към Европейския парламент. Тя наследи на поста Алваро Амаро, който успешно ръководи работата на тази структура от 2020 г.

Симоне Шмитбауер, която беше първият вицепрезидент на интергрупата, ще играе ключова роля за насърчаване на диалога относно ролята на заинтересованите страни в селските райони.

В него основно значение за бъдещето на големи по площ територии ще играе взаимодействието между собствениците на земя и ловците, най-вече по отношение на възстановяването на местообитанията.

Тема на обстойно дебатиране ще бъдат и редица други дейности, които носят ползи както за икономиката, така и за обществото като цяло.

Федерацията на европейските ловни асоциации (FACE) и Европейската асоциация на собствениците на земя (ELO) изразиха своята най-дълбока благодарност на Алваро Амаро и неговия екип за тяхната постоянна подкрепа за инициативите на интергрупата.

Неговата всеотдайност и ангажираност изиграха решаваща роля за стимулирането на важни политически дебати през период, белязан от интензивна законодателна дейност, включително Закона за възстановяване на природата, Стратегията на ЕС за горите, Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие, програмата „От фермата до вилицата“, както и за интензивните обсъждания, касаещи управлението на популациите на едрите хищници.

От 1985 г. тази интергрупа служи като ключова платформа в рамките на Европейския парламент за утвърждаване на решаващата роля на заинтересованите страни в селските райони и социално-икономическото значение на дейностите, които се осъществяват в тях.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ