140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Нов старт на обществените консултации в рамките на ЕС за забрана на оловните муниции

ес муниции

На 6 юли след намеса от страна на Европейската комисия, Европейската агенция по химикалите (EСНА) оповести началото на 3-месечни консултации относно данните, използвани за установяване на рисковете, които носи оловото в дивечовото месо.

Това решение последва неуспеха на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) да предостави информация в нужния срок за крайното становище на Европейската агенция по химикали (ЕСНА) за рисковете от консумиране на дивечово месо.

През февруари 2021 г. FACE поиска от EFSA данни, чието предоставяне трябваше да отнеме 15 дни. Въпреки това, след като FACE заяви своето искане, имаше редица забавяния, както и опити за тяхното оправдаване и удължени крайни срокове. След края на обществените консултации през септември 2021 г. ЕСНА изпрати изисканите документи на FACE почти 8 месеца по-късно.

    Омбудсманът на ЕС потвърди нарушения при забраната на оловните муниции

Това неприемливо забавяне бе докладвано на европейския омбудсман, който го окачестви като „случай на лошо администриране“ от страна на EFSA във връзка с неспособността да се предоставят ключови документи в необходимия срок.

Заради забавянето заинтересованите страни са били възпрепятствани да обосноват коментарите си, направени по време на миналогодишните обществени консултации относно процедурата за ограничаване на оловото в мунициите съгласно регламента REACH.

Поради факта, че нарушаването на процедурата е от критично значение, FACE настоя за повторно провеждане на обществените консултации, на които всички заинтересовани страни да са в състояние да предоставят доказателства, свързани с оценката на риска за човешкото здраве, който се осъществява от ECHA.

ECHA отхвърли иска на FACE, но ЕК се намеси, настоявайки, че се налага честен подход.     

Новите консултации на ЕСНА са отворени до 6 октомври 2022 г. Трябва да се отбележи, че ЕСНА даде срок на консултациите в социално-икономическата сфера  за два месеца, включвайки нови предложения, в това число намаляване на преходния период за оловните муниции на 18 месеца.

Във връзка с оповестената информация, президентът на FACE Торбьорн Ларшон заяви следното:

„Нямаше да се стигне до сегашната ситуация, ако беше осигурен честен подход от самото начало и това не е първият случай, в който омбудсманът се намесва в практиките на ЕС за ограничаване на оловото в мунициите. Ние вярваме, че отговорните фактори за политиките на ЕС ще са по-внимателни към този критичен сектор, който ще повлияе директно на почти 10 млн. европейски граждани.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ