140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Нова лаборатория ще изследва Черно море и речните басейни

Специализираната лаборатория е изградена по проект на Норвежката Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ във Факултета по фармация на Медицински университет – Варна.

Общата стойност на проекта е 389 592 лева. Министерството  на околната среда и водите е оператор на програмата. Ръководителят  на проекта е проф. Мона Станчева. Това съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.

Чрез проекта „Повишаване капацитета на „Лабораторията по химия на храни и околна среда“ в Медицински университет – Варна и превръщането й в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“ ще бъдат обхванати цялата българска крайбрежната зона на Черно море, р. Дунав и вътрешните сладководни басейни.

Оборудваната с два нови апарата лаборатория е изследвала пробно различни видове морски и сладководни риби за замърсяване с арсен, манган, мед, цинк, желязо и други метали.

Определен е рискът, свързан с консумацията на тези риби, като откритите концентрации са в пъти под допустимите норми за химическо замърсяване на водите.

Предвидено е и изграждането на Център за трансфер на знания и иновации.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ