Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Новата дружина Медени поляни-Побит камък се присъедини към ЛРС-Велинград

Медени поляни-Побит камък

ЛРД Медени поляни-Побит камък е името на новата ловна дружина в състава на ЛРС–Велинград. Ловната ѝ площ обхваща териториите около селата Медени поляни и Побит камък и възлиза на 3656,8 ха.

Учредяването на новата дружина е отдавна мечтана стъпка, до реализацията на която се стига след години усилия от страна на велинградското сдружение, сподели специално за сайта SLRB.BG  председателят на сдружението Венко Бозев.

Медени поляни-Побит камък

Всъщност, новообособеният ловен район преди време е бил част от ловната площ на ЛРС-Велинград и е прилежал към ловищата на ЛРД-Сърница. След това, около 2000 г., стопанисването му се поема от ДЛС Чепино и ДГС Селище, като площта се ползва за интензивно стопанисване на дивеч, разсадник за залесителен материал и др.

Местните ловци нямат друг избор, освен да заявят членство в съседни дружини или дори сдружения, между които ЛРС-Разлог, ЛРС-Сандански и др.

През последните години обаче, промени в актуалното стопанисване на гореспоменатите територии дават възможност на ловците да направят постъпки към ДГС Селище и отново да вземат под своя опека над 3600 хектара.

И – разбира се – да учредят нова ловно-рибарска дружина, която да отговаря за ловностопанските дейности, опазването и разумното ползване на дивечовите запаси в района.

Медени поляни-Побит камък

Начело на ЛРД Медени поляни–Побит камък застава Венцислав Кушлов, който е ловец от 2016 г. и до момента е бил член на ЛРД-Бабяк към ЛРС-Разлог. В състава на дружината при учредяването ѝ влизат 25 ловци, но по думите на председателя , през 2024 г. очакват към състава ѝ да се присъединят и още колеги, които в момента изчакват, за да не внасят повторно членски внос за 2023 г.

Освен председател дружината вече има избрани и секретар, и касиер, както и ръководители на лова за двете групи, на които се разделят членовете ѝ.

Медени поляни-Побит камък

В стопанисваната от новата дружина площ влизат и чакалá, които до 2009 г. са били поддържани от ДЛС-Чепино, след това са предадени с протокол и предписание за стопанисване на ДГС Селище, а към днешна дата преминават под грижите на ловците от ЛРД Медени поляни-Побит Камък.

Освен наличните, вече изградени съоръжения, ловците планират създаване и на други с цел подхранване и грижа за дивеча.

Христина Симеонова

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ