НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

238 отстреляни диви свине отчитат в ЛРС-Варна

Направената равносметка в ЛРС-Варна показва, че през изминалия сезон  са били отстреляни 238 диви свине. Най-голяма е била слуката в ловната дружинка Галата с председател Никола Славов, където сезонът е завършил с 50 отстрела. На второ място е ЛРД-Приселци с председател Валери Джамбазов с 30 броя и ЛРД – Константиново с председател Георги Дюлгеров – 20 бр.

“Постоянните грижи на ловците за дивеча са пословични, това довежда до хубавите слуки – през 2017 година имахме 33 отстрелени диви прасета, на следващата година бяха 39 броя, а в последния сезон завършихме с 50-тина, а като се отчетат и индивидуалните постижения на ловеца Борис Бодев с неговите 4 броя, цифрата става по-голяма – казва председателят на ЛРД-Галата Никола Славов. –  Една част от животни са много едри глигани. Добра е организацията на провежданите излети, като осем души са включени като ръководители, а най-активни заедно с мен са и заместника ми Йордан Атанасов, Васил Лефтеров и Георги Стойков.  Три ни са ловищата, които се поддържат в добро състояние – Лозята, Кантара и Черноморец”.

От него научаваме, че досега най-едрия глиган е 200 кг, отстрелян преди две години от ловеца Красимир Петров, който бил с много хубав трофей, а Румен Янев се е сдобил с сребърно отличие за отстреления си глиган. През последния сезон най-едрите животни са били около 140 – 160 килограма, добре охранени екземпляри. Рекордът е на ловеца Георги Стойков, който  на един излет и на една гонка отстрелва 4 диви свине.

На четири места се поставя храна, дружинката разполага и с две автоматични хранилки, които редовно се поддържат, за да се задържат животните в ловищата. Ловците се убедени, че в следващия сезон ще имат слука, защото наблюденията показват, че има добро движение от диви прасета, срещат се и две майки с по четири-пет малки приплода.

ЛРС-Долни чифлик – Ловците редуцират голямата популация от чакали

Традиция в добрите слуки има и дружинката в село Константиново, където председател е ветеранът Георги Дюлгеров:

“Успехите ни се дължат на доброто стопанисване на дивеча. Важно е, че през изминалия сезон не сме се натъквали на съмнителни болни диви прасета, както и не сме намирали трупове заради АЧС. Най-големият глиган беше с тегло 150 кг, той бе отстрелян от ловеца Станислав Стоянов, който има и най-много слуки през сезона” – доволен е председателят на дружинката.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Варна
Пощ. код: 9000
Телефон: 62-13-37
Мобилен: 0893 600 355

Реклама

ЛОГО - СЛРБ