ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Монтана зариби със 17 хиляди балканки река Огоста и нейни притоци

Мащабно зарибяване с балкански пъстървички, каквото не е правено от много години, извършиха в СЛРС “Огоста“-Монтана. Общо 17 хиляди рибки, закупени и извозени от пъстървово стопанство „Тошков чарк”, бяха разселени в река Огоста и притоците й на територията на община Чипровци.

Полиетиленовите чували с ценния товар се разпреледелиха на дружините в гр.Чипровци и селата Мартиново, Железна, Горна Лука, Превала, Бели Мел, Равна. Даже в Мартиново, под ръководството на председателя Орлин Иванов и секретаря Мартин Замфиров, проведо­ха дарителска кампания и събраха 1400 лева за тази цел. Навсякъде ловци и риболовци помогнаха за разселването на рибките.

Цялата зарибителна кампания се проведе при отлична организация и под прекия контрол на ръководителя на сдружението Александър Ге­оргиев.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ