ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Велико Търново – Когато на прицел е пернатият дивеч

Търновските ловци, които предпочитат свинския лов, са доволни от отминалия ло­вен сезон. Има на какво да се радват и любителите на лова на пернати. Добър отстрел отчетоха дружините в Беля­ковец, Никюп, Ресен, Русаля, Самоводене. А ловците от Балкана, както обикновено, гостуваха на колегите си в полето, за да се порадват на птичи лов, който за пореден път ги възнагради със силни емоции.

Заради топлата зима тази година водоплаващите птици останаха на север и прелетът беше слаб. Но ловците изли­заха на лов за местни полуди­ви патици, чиято популация е задоволителна. Е, по-добре щеше да бъде, ако имаше и прелет, но и така отстрелът не беше лош. Както се казва – който е искал да ловува, е намирал начин и наистина е ловувал.

Колкото до яребиците, тенденцията да намаляват не е прекъсната и в някои землища вече трудно се за­белязват. От тази година сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” няма да разселва такъв дивеч.

Колкото до фазаните – 800 малки птици ще разсели в края на август или началото на септември сдружението. Така популацията на този пернат дивеч в ловните по­лета ще продължи да се уве­личава. Птиците се пускат в землищата на полските и полупланинските села. Осо­бено са доволни от това раз­селване ловците от с. Никюп, където от години не се виждат диви свине и се разчита на лова на пернати. А там сега има много фазани, може би най-много в цялото сдруже­ние и това донякъде компен­сира липсата на едър дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884″ – гр. Велико Търново
Пощ. код: 5006
Телефон: 62-41-43
Мобилен: 0878 690 169

Реклама

ЛОГО - СЛРБ