140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Общото събрание на НЛРС-СЛРБ бе насрочено за 17 септември

Общото годишно събрание на НЛРС-СЛРБ бе насрочено за 17 септември 2020 г. от 10 ч. в Парк-хотел “Москва” в столицата. Това реши Управителният съвет на Националното ловно-рибарско сдружение, който се събра за първи път след 4-месечно прекъсване, наложено от усложнената епидемиологична обстановка в страната. Заседанието протече при спазване на всички нормативно регламентирани противоепидемични мерки в новоремонтираната голяма зала в съюзния дом.

Ден преди Общото събрание на организацията отново в Парк-хотел “Москва” ще се състои и тържествена вечер, посветена на 130 г. от основаването на Софийското ловно-стрелческо дружество “Сокол” и на 125-годишнината на списание “Лов и риболов”.

По време на днешното заседание на УС председателят на организацията инж. Васил Василев информира участниците за резултатите и натрупания опит от кампанията “Ловците в действие”. В нея се включиха над 571 доброволци от 17 ловно-рибарски дружения в страната, които осигуряваха логистична помощ за възрастни хора предимно от отдалечени селища по време на извънредното положение във връзка с коронавируса Covid-19. От името на СЛРБ бяха дарени и комплекти от лични предпазни средства за персонала на 16 домове за възрастни хора в страната, както и на института за спешна помощ “Пирогов” в София и на Националния център по трансфузионна хематология.

УС на НЛРС-СЛРБ разгледа и постъпили инвестиционни предложения за наемане на пъстървовото стопанство “Нишава”-Годеч и на рибарниците в с. Гинци – единствените  неработещи в момента рибовъдни обекти, собственост на съюза. Председателят на националната организация бе упълномощен да финализира преговорите и да сключи договор с фирмите-кандидати. Относно “Нишава” намеренията на потенциалния инвеститор са да ремонтира и възстанови техническите съоръжения, включително входните канали на всички басейни, да реконструира и разшири сградния фонд като изгради и къщи за отдих с цел развиване на туризъм и специално на риболовен туризъм.

С друго решение УС реши да отпусне възмезден заем от 100 хиляди лева на ЛРС-Пещера за възстановяване на рибовъдното стопанство за балканска пъстърва в с. Фотиново, община Батак. Ловно-рибарското сдружение е собственик на обекта и е спечелило проект по Програма на ЕС за морско дело и рибарство, но се нуждае от оборотни средства, за да започне дейностите.

Управителният съвет упълномощи председателя на НЛРС-СЛРБ да подписва договори и да назначи необходимия брой лица по проекта “Подобряване на природозащитното състояние на черния лешояд чрез изпълнение на мерки от Плана за действие на вида”, който се реализира от националната организация по ОП “Околна среда”. Членовете на органа бяха информирани и че Съюзът е одобрен за изпълнение на още един проект – за изготвяне на План за действие за планинския кеклик в България.

заседание ус

По време на заседанието на председателя на ЛРС-Добрич и член на УС на СЛРБ Илия Михайлов бе връчен Почетен плакет на Националната организацията заради големите му заслуги за развитието на ловното дело и във връзка със 70-годишнината му. Г-н Михайлов вече е носител и на званието “Заслужил деятел на НЛРС-СЛРБ”.

УС даде съгласието си със същото звание да бъдат удостоени Иван Бояджиев – председател на ЛРС-София-запад, Павлин Правчански – дългогодишен председател на дружина Манастирище към същото сдружение, както и Димитър Янчев – председател на Контролния съвет на ЛРС-София-Юг, във връзка със заслугите им към ловното движение и 130-годишнината от основаването на Софийското дружество.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ