ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

От началoто на годината – Засилен отстрел на хищници във Врачанско

През първото полугодие на 2020 г. в ЛРС-Враца отбелязват ръст на отстреляните хищници. До края на юни са предадени проби за изследване в лаборатория от 133 чакала, 107 лисици и 8 скитащи кучета. „Ще подчертая, че посочените цифри са от официалната ни статистика и срещу всеки отстрелян екземпляр сме дали патрони за поощрение на стрелците. В действителност отсреляните хищници са двойно повече – коментира Стоян Стоянов, ръководител на ЛРС-Враца – Тенденцията за увеличаване на популацията на чакала се запазва. През последните години той завладява все по-обширни територии – приспособи се за оцеляване в планината, добре се развива в горите и полетата. Измести лисиците, които в търсене на нови местообитания навлязоха в населените места и все по-често раждат и отглеждат малките си в изоставени селски къщи и дворове“.

Като най-активнии в отстрела на хищници се открояват няколко имена: д-р Бисер Тодоров – председател на дружинката в Бели извор, Момчил Иванчев от Тишевица и Чавдар Младенов от Уровене. За пример са ЛРД-Тишевица с 29 чакала и 11 лисици през първото полугодие, ЛРД- Лесура – с 20 чакала и 18 лисици, дружините в Бели извор, Уровене, Баница, Враца II, Голямо Пещене и Вировско.

Галина ГАНОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество Враца – гр. Враца
Пощ. код: 3000
Телефон: 66-09-90
Мобилен: 0885 935 599

Реклама

ЛОГО - СЛРБ