НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"
китай

Китайските риболовни кора­би нарушават всякакви меж­дународни споразумения по отношение на промишления риболов. За тях правила и норми на практика не важат. Така се унищожават цели мор­ски екосистеми в Световния океан.

Това тежко обвинение е отправено от разследващ журналистически екип на ин­формационния портал „Радио Свобода“. И е подплатено с примери от действителност­та, показващи как процедират китайците в различни точки по света.

Като най-фрапиращи случаи са изтъкнати изстъпленията при Галапагоските острови, къ­дето 260 китайски риболовни кораба ловят акули по варвар­ски начин – за да се сдобият с перките им, представляващи кулинарен деликатес за Източ­ната кухня. Китай си е присво­ил и икономическата зона на Еквадор, където се изхвърлят всякакви промишлени отпа­дъци. Обширни водни площи по крайбрежието на Япония и Южна Корея са иззети и се ползват по различно пред­назначение. Китайски кораби щъкат и по цялото африканско крайбрежие и изгребват безо­гледно рибните ресурси на все по-обедняващото население на Черния континент. Много страни се жалват от натрапни­ците, но тези жалби си остават глас в пустиня.

В своя защита китайските власти изтъкват, че рибата в прилежащите на страната води отдавна е изчерпана и за да се изхранва огромното население са нужни сериозни доставки от по-далечни дес­тинации. Според информация от ООН, повече от половината от уловите в Световния океан се реализират от китайски ри­бари. По неофициални данни, над 2 хиляди техни риболовни кораба се препитават с улов на риба по света, която годиш­но достига до 100 млн. тона. Колко от тези количества са законно уловени май никой не е в състояние да каже.

Китай се изявява като свето­вен хегемон и в риболова, но е крайно време международна­та общност да вземе нещата в свои ръце и да наложи ред и правила при ползване на све­товните рибни ресурси.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Scroll to Top