ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

40-то юбилейно събрание проведоха брезнишките ловци и риболовци

събрание брезник

40-ото юбилейно отчетно-изборно събрание на ЛРС “Сокол” в Брезник, преизбра за свой председател д-р Валери Величков. Форумът се състоя на местния стадион “Чорни” с оглед спазване на противоепидемичните изисквания. Официален гост на проявата бе главният секретар на НЛРС-СЛРБ Даниел Тошков.

В района най-интензивно се ловува на пъдпъдък, отчете председателят на сдружението д-р Валери Величков. Увеличилите се запаси през 2018 г. на зайци и яребици са предимно в горските райони. През 2019 г. са били проведени два излета за лов на този дивеч, но не всички дружинки са се възползвали. През тази пролет са разселени 200 яребици на 270-дневна възраст. За да бъде успешно разселването на дребен дивеч, е необходимо да се прочистят полетата от хищници, забравените свраки и други пернати хищници, призова Управителният съвет. Членовете му подчертаха изрично да не се нарушава забраната за защитените видове.

събрание брезник

През миналия ловен сезон са отстреляни 49 диви прасета, две сърни, 2 869 пъдпъдъци, 215 гургулици, 225 гълъби, 25 яребици, 80 патици, , 4 вълка, 47 чакали,40 лисици и 56 скитащи кучета. Като премии за отстрел на хищници се изплащат по 10 лв. за лисица, 20 лв. за чакал и 100 лв. за вълк. За чест на ловците, много от тях не взимат поощренията.

От сдружението са притеснени, че при лова на пъдпъдък, който е най-предпочитаният, се извършват много нарушения, стреля се по зайци и яребици. През новия сезон са планирани акции за прекратяване на тенденцията за ловуване с машинки.

В ЛРС “Сокол” членуват около 800 ловци и риболовци.

Ася Асенова

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Брезник
Пощ. код: 2360
Телефон: 38-79
Мобилен: 0889 537 263

Реклама

ЛОГО - СЛРБ