ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Актуална риболовна информация от родните водоеми

актуално водоеми

ЯЗОВИР „ИСКЪР“

Сомовете се раздвижиха и доста любители на тролинговия риболов потвърдиха за хващани мустакати хищници. Масовите попадения обаче са на така наречените трапезни сомчета до­към 3-4 кг, рядко излиза нещо по-едро. От брега ловят предимно платики, но по-едрите риби се изтеглиха навътре и са трудни за достигане. При плувдакжийски риболов преобладават платички до 200-300 г и средни по големина бабушки.

ЯЗОВИР „ДУШАНЦИ“

Неголеми шарани от кило докъм две са хващани в послед­ните седмици по средногорския язовир и това е най-интерес­но откъм новини. Става дума за дънен риболов, въпреки огра­ничените места за бивакуване по бреговете. Плувкаджиите имат други приоритети – платики и бабушки, в краен случай уклеи. Спинингисти замятат и за щука, но все още няма кой знае какви резултати. И този язовир спада, но не чак с драс­тични темпове.

ЯЗОВИР „МАНДРА“

Каракуди и то предимно едри са били атракцията в улова на проведено наскоро частно плувкаджийско състезание. По стената, където често се застояват и любители риболовци, може да се получат изненадващо добри резултати и дори да има разнообразие откъм мирни риби. Освен каракудите, най-вероятно ще се хванат и платики, бабушки, слънчевки, попчета. Е, ще има и костури, те също налитат на вездесъ­щите бели червеи.

ЯЗОВИР „ДЯКОВО“

Изненадващо силен риболов с приоритет в улова на мо­рунаши са направили наскоро пернишки рибари, ловили на плувка с щеки. Но в типичния за този язовир стил, само ня­колко дни по-късно са останали разочаровани от безрибието, при сходно време и на същото място. Тогава само единични костури са спасявали скуката.

ЯЗОВИР „МАЛЪК БЕГЛИК“

Щукари често залагат въдици на „Малкия Беглик“, където хищникът се завъди най-рано от всички околни родопски язо­вири. Най-упоритите съумяват да прилъжат някоя „тигрица“, други си тръгват без успех. Щуки вече има и в „Големия Бе­глик“, така че и там се виждат характерно бялкащите се тапи на заложените въдици. Масово се хващат хищници до кило, рядко нещо отгоре.

РЕКА ТУНДЖА

Рибите все още са си в летен режим на поведение и къл­ването се съсредоточава в ранните сутрешни и късните ве­черни часове. Ловят се основно морунаши и кефали в долно­то течение след Елхово, ако ще се залага на традиционния плувкаджийски риболов с регулярно подхранване на мястото. Преобладават обаче риби от средна големина. Местни екс­перти ловят шарани и сомове, но при тях подходът е съвсем различен.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ