ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Бразилската тилапия стъпва на азиатския пазар

бразилската тилапия

Производството на тилапия в Бразилия бележи уверен ръст. През 2019 година стра­ната е реализирала повече от 430 хиляди тона от тази риба. Това е завишение с почти 10% в сравнение с предходната го­дина.

Вътрешният пазар е задово­лен, но бразилските аквакул­тури отдавна се стремят да стъпят на необятния азиатски пазар. Е, това че е е факт. Общо 11 бразилски аквферми, ангажирани с производство на тилапия, са одобрени за доставка на техни продукти в Китай.

Изпълнителният директор на бразилската компания Peixe BR Франсиско Медейрос не скри задоволството си от от­ворените врати към китайския пазар: „Това е голямо постижение за бразилските аквакултури. В тези несигурни времена, в кои­то пандемията от коронавирус властва по света, ние намерих­ме сигурен пазар и се надявам на ползотворно и дългогодиш­но сътрудничество. Нашите производствени възможности са по-големи и при нужда може да увеличим капацитета. Всич­ко зависи от търсенето.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ