НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Четвърти мандат за председателя на ЛРС-Дългопол Йордан Велев

събрание дългопол

На 11 септември ЛРС “Камчия” в град Дългопол проведе общото си отчетно-изборно събрание, което, разбира се, стана при строго спазване на изискванията заради пандемията от Covid-19.

44 делегати от седемте ловно-рибарски и една чисто риболовна дружини, Единодушно гласуваха за нов 4-годишен мандат на председателя Йордан Велев,  който му е поредният четвърти. Гости на форум бяха експертът в НЛРС-СЛРБ  Георги Младенов и кметът на Дългопол Георги Георгиев, избран за делегат като член на риболовната дружинка.

събрание дългопол

В сдружението членуват 460 ловци, а в риболовната дружинка те са 215, като тя развива много добра дейност и е единствената в Североизточна България.  В отчетния доклад, изнесен от председателя на УС Йордан Велев, се проследи извършеното през изминалия период, което според делегатите не е никак малко. Отчетени бяха увеличените популации на фазаните и яребиците в ловищата на Камчийската долина, създаваните условия от страна на ловците за успешното провеждане на ловните излети. За разлика от преди години, сега всяка дружина разполага с ловни хижи, домове и заслони. През миналата година благодарение на ентусиазма на ловната дружинка в село Боряна членовете с доброволен труд изградиха ловна хижа край гората, както и голям заслон. Докладчикът изтъкна, че са в много добри взаимоотношения с арендаторите на земите и с общинското ръководство, като лично кметът Георги Георгиев от няколко години живее с техните проблеми.

Георги Младенов даде положителна оценка на извършеното от сдружението през последната година, след което отговори на някои въпроси, зададени от делегатите, като обърна особено внимание на европейската забрана за ползване на оловните боеприпаси във влажните зони и усилията на Националната организация за нейното ограничаване.

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Сдружение на ловците и риболовците – ловно-рибарско дружество Камчия” – гр. Дългопол
Пощ. код: 9250
Мобилен: 0878 663 044

Реклама

ЛОГО - СЛРБ