ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Германия – Африканката чума по свинете се появи отново

германия ачс

На 10 септември в Гер­мания бе потвърдена пов­торна поява на АЧС, след като опасното заболяване бе ликвидирано напълно преди повече от половин година. Новото огнище се намира в провинция Бран­денбург. Опасното заболя­ване бе потвърдено в сер­тифицирана лаборатория, след като там бе занесена за изследване проба от изгнил труп на дива свиня, намерен в близост до грани­цата с Полша.

След официалното опо­вестяване на лаборатор­ните изследвания ловците в, фермерите и лесничеите Германия бяха призовани да бъдат бдителни по всяко време на денонощието и веднага да докладват за съмнителни случаи с намерени трупове на диви свине. Германската ловна асоциация и структу­рите й в провинция Бран­денбург бяха призовани към близко сътрудничество с ловците по места.

Статистическите данни показват, че през първите 3 месеца на 2020 г. в рам­ките на ЕС са открити 4085 заразени с АЧС диви свине. Това е около 60 % от общия брой потвърдени случаи през 2019 г. Трябва да се отбележи, че специално в Полша, Унгария и Румъния този процент е 70, а в Румъ­ния – над 50.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ