ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Граждани сигнализират за екопроблеми

граждани

 

На „зеления” телефон на РИ­ОСВ-Хасково е постъпил сиг­нал за намерена мъртва риба в язовир Черногорово край Димитровград. Проверката, из­вършена от експерти, е конста­тирала, че тревогата е основа­телна. Взети са водни проби за анализ. Дадено е предписание на стопаните на язовира как да процедират в създалата се си­туация. По аналогичен начин е действано и след позвъняване за наличието на умряла риба в река Крумовица в община Крумовград, както и за такава в реката на село Книжовник, община Хасково, от чиито води са взети проби.

Граждани са съобщили и за строителни и други отпадъци край реката в село Гарваново, община Хасково, където про­веряващите също са издали предписание. Постъпил е сиг­нал и за наличие на бивак от 4-5 лодки край село Гняздово, община Кърджали. Мястото се намира в защитената зона „Язовир Студен кладенец“. Сигналът е изпратен от компе­тентни лица до дивечовъдния участък „Студен кладенец“, уточниха от екоинспекцията.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ