ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

„Хищното” земеделие ограбва труда на ловците

хищно земеделие
„ИЗПРАТИ СИГНАЛ” е новата платформа на сайта SLRB.BG, където можете да ни информирате за посегателства върху дивеча и бракониерство

За 15 години българският ловец е инвестирал 20 млн. лв. за разсеването на повече от 2 млн. птици. Пернат дивеч, произведен, отгледан и обогатил българската природа, но често в отровени, изпепелени или без време дисковани  полски земи. Интензивното земеделие разрушава естествените местообитания на дивеча, а заради хвърляните отрови от препарати за растителна защита руши богатото ни иначе биоразнообразие. Ловците продължават упорито да инвестират собствените си средства, усилия и труд за поддържане на стабилни популации от фазан, яребица, тракийски кеклик, полудива патица, див заек и елен лопатар. С тази статия сайтът SLRB.BG прави равносметка за последните 15 години и задава въпроса – напразни ли са усилията на ловната общност?

ЛРС-Попово: Агресивното земеделие проваля птичия лов

През 2003 г. Националното ловно-рибарско сдружение разработи и реализира на практика “Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС – СЛРБ, чрез разселване на дивеч“. От 2004 г. до 2012г. програмата приоритетно бе насочена към осигуряване на фермено произведени птици за разселване в природата, а от 2013г. и към осигуряване на едър дивеч за разселване. От повече от година по програмата се осигурява и фермено произведен заек за разселване.

хищно земеделие

Средногодишно в ловностопанските райони на сдруженията, ловците  разселват около 150 хил. птици и 150 елени лопатари. Птиците се отглеждат в стопанствата на  Националната организация „Диана“ – гр. Ямбол, „Дрян“ – гр. Плевен, „Дунав“ – гр. Русе, „Дъбника“ – гр. Враца, „ Марица“ – гр. Костенец, „Панега“ – гр. Луковит, „Сините камъни“ – гр. Сливен и производствено стопанство в състава на ЛРС – гр. Благоевград, а след като се вземат от ловно-рибарските сдружения те се доотглеждат във адаптационни волиери.

Ръководителят на ЛРС-Видин Илия Ге­оргиев:

„Като цяло положе­нието с развитото земеделие и последиците от третирането с химия на обработваемите земи е тревожно и носи само несгоди за ловците. Защото дивеч няма как да се застои в такива ниви. Това е проблем не само при видинчани, жал­ват се и на много други места в страната. Очевидно губим тази символична битка с едри­те земеделци, които си гледат своя интерес и не са склонни да се съобразяват с желания­та на ловната общност.”

Програмата функционира вече 15 г. и за този период в ловните полета са разселени над 2  милиона  птици от видовете фазан, яребица, тракийски кеклик и полудива патица. Разселени са над 500 бр. фермено произведени зайци.  Само за изминалата година са разселени 73 000 ловни фазана, 14 412 колхидски фазана, 4374 келкика, 31 112 полудиви патици и 24 449 яребици, но въпреки това все повече ловци ни сигнализират за открити отровени животни.

хищно земеделие

Ръководителят на ЛРС-Враца Стоян Стоянов:

„Поради занижен кон­трол у нас се внасят и из­ползват нерегламентира­ни препарати за растителна защита, а пустеещи площи почти не останаха. За разлика от Европа, къ­дето се дават средства за необработваеми тере­ни, нашите арендатори получават субсидии само за земите, които обработват. Това ги стимулира да разорават всичко, без значение дали ще произ­ведат продукция от пар­чето земя, или не. Чак сега у нас се обмисля закон, кой­то да ограничи до 20 000 дка площта за получаване на субсидии, но мисля, че е много късно за тази мяр­ка.”

Изключително важно е всички ние да реагираме при откриването на намерено отровено или изгоряло животно, да изпратим трупа за изследване, както и да подадем сигнал до Съюза. Това може да стане през платформата за подаване на сигнали на интернет страницата SLRB.BG, като задължително условие е да бъдат прикачени снимка или видео. Екипът ни ще събира и проверява всички постъпили сигнали и ще проследи развитието им.

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ