ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Костадин Манджуков е преизбран за председател на ЛРС-Смолян

събрание смолян

На 11 септември в малката зала на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов ЛРС „Сокол„ – Смолян проведе своето отчетно-изборно събрание.  Преди събранието, организаторите, бяха направили задълбочена подготовка то да се проведе при всички изисквания, продиктувани от пандемията COVID-19. Събранието беше уважено от Васил Василев, председател на УС на НЛРС-СЛРБ, и директора на ДГС-Смолян Станко Делиянчев, представители на бизнеса.

Тон за задълбочената дискусия даде отчетният доклад на председателя на Костадин Манджуков. Акцентът бе поставен върху няколко съществени въпроса. Работата на ловните дружини в условията на пандемия и пораженията от АЧС. Обърнато бе внимание на системното и съвесто изпълненеие на ловно стопанските мероприятия. В това отношение дружини като Райково, Ш. Лъла, Могилица, Смилян, Чокманово, Турян, Момчиловци, Устово, Стойките, Фабрика, “Орел”-Рудозем отново показаха, че това е техен приоритет. Председателят подчерта, че помощта от държавата за справяне с АЧС остана на хартия, а ловците са оставени да се справят сами.

събрание смолян

Посочено беше също, че отстрелът на заек в ЛРС-Смолян през 2019 г. е малък, а за сърна при таксирани 1426 и план от 112 са отстреляни едва 44 броя или 38 процента. Малък е отстрелът и при благородния елен – 1 в ЛРД-Момчиловци. Дивата свиня си остава основен ловен обект и въпреки проблемите са отстреляни 80 броя или 52 % от планираните. При таксирани 35 вълка са отстреляни само 6. През годината са отстреляни 457 лисици.

ЛРС–Разград – Финансова стабилност, тревога за свинския лов

В доклада място намериха и въпросите свързани с правилното изразходване на средствата, съюзната дейност и нейната ефективност, прием на млади ловци, което през годината е 42, при което броят става 1005 ловци, разпределени в 16 дружини.

За първи път на широка дискусия бе поставен и въпроса за приемане на програма за действие под мотото “Изчистване на гората”, защото безразборната сеч и непочистването на сечищата рязко влошава местообитанията на дивата свиня и я прогонват в неблагоприятни райони, или е принудена да “мигрира”.

С изключително внимание делегатите посрещнаха изказването Васил Василев, председател на УС на НЛРС-СЛРБ-София. Основният въпрос, който той засегна, е борбата с АЧС. Василев горещо поздрави смолянските ловци за огромната работа, която са свършили през годината. Специално внимание той отдели на разселването на заека, подхранването му през годината и превръщането му в обект на лов. С интерес посрещна и обеща да съдейства за превръщане на инициативата под мотото “Изчистване на гората” в национална инициатива. Отправи призив към делегатите да се работи за пренасочване интереса на ловците към дивия заек и елена лопатар. Отговори и на поставените въпроси на ловците, като наблегна на усилията за запазване на употребата на оловните боеприпаси, там където е възможно. Той изрази тревогата си, че ако се забранят оловните боеприпаси, повечето от ловците ще останат без оръжия. Защото сегашните са стари и не са пригодени за стрелба със стоманени сачми.

На събранието се изказаха много делегати, въпросите са от широк спектър, полезни, наболели и за радост на всички те получиха отговор от заинтересованата институция.

На събранието присъстваха 44 делегати. За председател бе преизбран Костадин Манджуков. Всички председатели на дружинки бяха избрани за членове на УС, отделно бе предложен и избран за член и адвокат Филип Топов.

Искра Сиракова

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение на ловците и риболовците – Ловно рибарско дружество “Сокол” – гр. Смолян
Пощ. код: 4700
Мобилен: 0879 999 752

Реклама

ЛОГО - СЛРБ