ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Есеница – Слука при екстремна суша

лов есеница

В последната августовска събота в ловището на ЛРД- Есеница към ЛРС-Вълчи дол излязоха 12 ловци, които отстреляха общо 28 пъдпъ­дъка. Това стана само за два часа в ранната утрин, преди да се вдигне росата, при на­личието на лека лятна мъгла. Някои от отстреляните птици не са били намерени. Слу­ката е дошла в стърнището, което все още не е обрабо­тено от земеделските произ­водители. Най-много пъдпъ­дъци е отстрелял ловецът Андрей Чернев – 8 бр. Той разчита и на своя добър пти­чар, който му оказва сериоз­на помощ в ловните излети.

Председателят на дружи­ната Петко Керчев сподели, че въпреки голямата суша, тъй като не е капвал дъжд повече от два месеца и рас­тителността е изсъхнала, все пак ловците се радват на частичен успех. Летните горещини са принудили пти­ците да влязат в царевични­те и слънчогледовите ниви, където намират спасението си. Ловците твърдят, че все още пъдпъдъците са срав­нително слаби. Членовете на местния колектив се надяват на септемврийските пасажи, допълни председателят на дружинката.

Отстрелът на гургулици е по-добър. Те са в слънчогле­дите и край източниците на вода. С майсторството си в отстрела се отличава лове­цът Христо Стратиев, който е голям любител на лова на този вид пернати. И двата излета в края на август той достига дневната норма. До­казаният майстор споделя, че гургулиците все още не са добре охранени.

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно рибарско дружество “Вълчи дол” – гр. Вълчи дол
Пощ. код: 9280
Телефон: 20-48
Мобилен: 0886 842 608

Реклама

ЛОГО - СЛРБ