ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРД-Ново село – Чудесни резултати радват сплотения колектив

лов ново село

В началото на ловния се­зон обикновено е така – пре­летът е слаб. Птиците се по­явяват по-късно. Така стана и тази година. От началото на септември обаче ситуаци­ята се нормализира и члено­вете на ЛРД-Ново село към ЛРС-Велико Търново вече се радват на хубава слука.

„Има и пъдпъдъци, и гур­гулици, и гривяци – доволен е председателят Йосиф Чо­лаков. – Смело може да се каже, че е по-добре от мина­лата година.” Една от причи­ните вероятно е, че в земли­щето на селото все още има неприбрана слънчогледова реколта, неизорани стърни­ща и там ловците откриват прелетен дивеч. Разбира се, за успешния лов помагат и добре обучените кучета-пти­чари.

Йосиф Чолаков се похвали също, че тази година ловци­те виждат доста малки яре­бички. Значи популацията на тези пернати се увели­чава, поне в новоселското землище е така, макар че великотърновското ловно сдружение спря разселване­то им. Забелязват се и малки фазанчета, което подсказва, че новоселската дружина може да очаква добър лов и на този пернат дивеч, когато му дойде времето.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884″ – гр. Велико Търново
Пощ. код: 5006
Телефон: 62-41-43
Мобилен: 0878 690 169

Реклама

ЛОГО - СЛРБ