НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Асеновград – Изпитите за подборен отстрел доказаха класата на ловните стрелци

асеновград подборен отстрел

Дългогодишният предсе­дател на ЛРС-Асеновград д-р Георги Хаджиламбрев, който е и член на УС на НЛРС-СЛРБ, разказа специ­ално за в. „Наслука“ подроб­ности около тазгодишния курс за подборен отстрел, който се осъществи на ба­зата на сдружението на яз. „40-те извора“. Ето какво сподели той с видимо въл­нение:

„Включиха се общо 85 ловци. Те членуват в ня­колко сдружения. Всичко бе подготвено с изключителна отговорност и прецизност. Изпитната комисия от 10 от­говорни служители от служ­ба КОС и държавното гор­ско стопанство „Кормисош“ бе председателствана от директора на стопанството Динко Костадинов и Дими­тър Жекин, главен експерт към ИАГ-Пловдив. Сред длъжностните лица с най- голям принос за чудесното провеждане на изпитанията бе и Костадин Керамзиев, знаменосец на ЛРС-Асе­новград“.

асеновград подборен отстрел

Стрелбищният комплекс край яз. „40-те извора“ е из­цяло обновен и отговаря на всички съвременни стандар­ти за боравене с нарезно оръ­жие. В модернизирането на комплекса участваха с до­броволен труд немалко чле­нове на различни дружини в състава на сдружението.

Със своите умения по време на стрелбите се от­личи Тома Гунов, внук на председателя на Втора асе­новградска дружина, който носи същото име, както и Георги Драганов от с. Яво­рово.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол – Асеновград” – гр. Асеновград
Пощ. код: 4230
Телефон: 6-74-50
Мобилен: 0879 530 080, 0879 530 085

Реклама

ЛОГО - СЛРБ