НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Бяла, Русенско – Сериозни успехи в придунавските села

придунавските села лов

За месец август са разда­дени 275 разрешителни за лов. Отчетен е отстрел на 1428 пъдпъдъка, 1232 гур­гулици и 247 гривяка. Това е сухата статистика от първия ловен месец, предоставена ни от ръководителя на бе­ленското сдружение Живко Брашнаров.

Но има и други интересни констатации, които заслу­жава да се отбележат. При първите излети отстрел е имало почти повсеместно. Все пак най-много пъдпъ­дъци са отстреляли ловците от придунавските села Кри­вина, Караманово, Пипер­ково. Впоследствие, заради сушата и бързата работа на земеделците, положението се е влошило, поне с пъдпъ­дъците. Жътвата на слънчо­гледа е в ход, но в началото на септември все още има неприбрана реколта и това дава шансове за отстрел на гургулици. Пръснати са, трудни са, но и това е част от чара на този лов. Във вся­ка дружина има обособена група от изявени ловци, кои­то излизат редовно и се на­слаждават на възможността да стрелят многократно в хода на деня.

придунавските села лов

Проблемът с интензив­ното земеделие не е нов и при беленци. Но не толкова изораването на нивите про­гонва пернатите, все се на­мират необработени оврази и синори, обрасли дерета и малки кории, където да се ловува. По-скоро третиране­то на площите с пестициди тотално ги отблъсква и те търсят незасегнати от хими­ята земи.

„Хищното” земеделие ограбва труда на ловците

С оглед на приближава­щия сезон за групов лов на дива свиня се правят все­кидневни наблюдения, като ловците от придунавските дружини извършват организирани обходи, за да се проследи дали има поразени от АЧС животни. Засега не са от­крити такива, а данните от наблюденията се предават редовно в ДГС-Бяла и РДГ- Русе, където цялата инфор­мация се води на отчет.

придунавските села лов

Наблюденията са умерено оптимистични. Видени са не­еднократно майки с малките им в землищата на селата Батин и Каран Върбовка, от­крити са и следи на единич­ни преминаващи глигани. Като цяло обаче засега няма много диви свине в ловните им полета, както са наблю­давани в минали години. В този смисъл няма яснота какъв ловен сезон предстои. Да уточним, че дивите свине са цел номер едно за пове­чето от дружините в състава на беленското сдружение. Даже има много ловци, осо­бено от по-старото поко­ление, които друг дивеч не признават.

Посетете нашата Фейсбук страница 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение Ловно-рибарско дружество “Сокол” – гр. Бяла
Пощ. код: 7100
Телефон: 7-47-02
Мобилен: 0886 308 625

Реклама

blank
Scroll to Top