ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Добрич – Притеснения заради разпространението на АЧС

събрание добрич

Ловците и риболовците от сдружение ЛРС-Добрич проведоха на 8 септември своето годишно отчетно събрание.

В своя доклад председателят на УС на сдружението и член на УС на НЛРС-СЛРБ Илия Михайлов подчерта, че основните дейности се изпълняват от 927 членове, 9 от които са жени, обединени в 34 ловно-рибарски дружини. На проведените отчетни събрания между най-обсъжданите въпроси са непрестанното увеличение на броя на хищниците, бракониерството и допусканите закононарушения по време на лов, както и все по-широкото настъпление на африканската чума по свинете. Не бяха подминати и съществуващите организационни слабости в някои ЛРД като тези в Златия, Бенковски, Миладиновци и Добрич. Заради пандемията от Covid-19 е отложено провеждането през пролетта на традиционната вечеринка на Сдружението, както и определянето на “Ловец на годината”.

ЛРС-Ловеч – Четвърти мандат за председателя Пламен Върбанов

В раздела за ловно-стопанска дейност бе отчетено стабилизирането на запаса от сърни, но който в повечето ловни райони е под допустимия брой. Спад с близо 5 на сто бележи броят на дивите свине, но за съжаление усилията на ловците да спрат разпространението на АЧС засега се оказват напразни. При дребния дивеч – яребици и фазани, се отчита увеличение от 8 на сто при яребиците и 30 на сто при фазаните. През 2019 г. в природата са разселени 1200 фазани и 840 яребици. Все още броят на зайците е далеч от допустимия запас от 8 230 бр.

Тревога буди фактът, че в борбата с хищниците са се включили все още едва в половината от ловно-рибарските дружини, което е крайно недостатъчно. Добра организация и резултатна работа е постигната в ЛРД във Владимирово, Бранище, Дончево, Златия, Карапелит, Ловчанци, Лясково, Одринци, Паскалево, Славеево, Стожер, Хитово, Царевец, Черна, Божурово, Бранище и Ведрина

Бе проведен частичен избор за състава на Контролния съвет. За негов член и председател бе избран Атанас Дучев, зам.-кмет на община Добричка, човек с опит, който ще бъде изключително полезен за дейността на Сдружението.

Николай МИРЧЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – Добрич – гр. Добрич
Пощ. код: 9300
Мобилен: 0888 735 915

Реклама

ЛОГО - СЛРБ