ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС–Горна Оряховица – Борбата с хищниците трябва да бъде национален приоритет

събрание горна оряховица

Аналитично и критично, както винаги, премина годишното отчетно събрание на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода” в Горна Оряховица, в което членуват и ловци от Лясковската община. Заради СOVID-19  форумът се проведе в голямата зала на общината, за да се спазят задължителните предпазни мерки
В отчетния доклад на УС, прочетен от председателя Йордан Бобонков, имаше задоволство от свършеното през отминалия ловен сезон, но не бяха пропуснати и проблемите, които трябва да се решават в бъдеще.
В горнооряховската ловна организация членуват 785 души. Нейните ловно-рибарски дружини през миналата година намаляха с една, след като тази в с. Добри дял премина към ЛРС-Златарица.
През отминалия ловен сезон планът за отстрел на дива свиня беше изпълнен на почти 71 %, на фазан – 46 %. Тревожното е, че не бяха достигнати и цифрите за ограничаването бройките на хищниците – 72 % изпълнение при чакала и 53 % при лисицата.
Отминалият ловен сезон беше труден, преминал в условията на появила се АЧС. Това наложи провеждането на различните ловно-стопански мероприятия при спазването на редица противоепидемиологични мерки, за да се предотврати и ограничи появата на тази зараза. В част от дружините ловът беше спиран, в други – ограничаван, а в трети към края на сезона ловните излети за дива свиня просто спряха, защото там този дивеч изчезна. Най-добри резултати постигнаха дружините в с. Джулюница с 62 отстреляни диви свине, с. Мерданя – 32, гр. Лясковец – 23. При индивидуален лов на дива свиня бяха отчетени 47 животни.
Друг основен обект на лов за дружините е фазанът. През отминалия сезон най-добри в лова на този пернат дивеч бяха дружините в гр. Долна Оряховица, 25-та и 26-та в Горна Оряховица, в гр. Лясковец. За да се увеличи популацията на този дивеч, се обръща сериозно внимание на разселването. Всяка година сдружението купува, доотглежда и обогатява ловните си полета с над 2000 птици при предвидени 500. Това би трябвало да означава, че в ловностопанските райони фазаните са в изобилие. Но отчетените отстреляни 400 птици говорят за нисък запас. Причините са в наличието на много космати и пернати хищници и в загубения инстинкт за самосъхранение при разселваните птици. Много средства и усилия се влагат за запазването на популацията на този дивеч, но на практика не се получават желаните резултати. Затова трябва да се започне реална и ефективна борба с хищниците. Но този проблем не може да бъде решен на местно или регионално ниво. Борбата с хищниците, за да има някакъв ефект, трябва да бъде поставена като национален приоритет. Затова предложението е да се разработи и приеме национална програма за борба с хищните диви животни и птици. За разлика от дивата свиня, през отчетния период само две дружини са провели групов лов за отстрел на хищници. Най-добри са резултатите на ловците от с. Крушето, с. Горски долен Тръмбеш, с. Стрелец, с. Поликраище.
Горнооряховското сдружение е не само ловно, но и риболовно. Затова според финансовите си възможности то прави необходимото за увеличаването на рибните запаси. Миналата година бяха купени и разселени около 9000 малки шаранчета, които обогатиха рибното богатство в р. Янтра и Стара река, в старите речни корита и  язовирите на територията на двете общини.
Милка ДЕНЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сидер войвода” – гр. Горна Оряховица
Пощ. код: 5100
Мобилен: 0878 928 287

Реклама

ЛОГО - СЛРБ