НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРС – Омуртаг – Извършено е обновяване на материалната база

събрание омуртаг

Делегатите от 12-те ловни дружинки се събраха в обновената ловна хижа “Еселери”, за да участват в общото събрание на ЛРС “Хан Омуртаг” в град Омуртаг. Всъщност те проследиха извършеното през миналата година, когато беше отбелязан вековният юбилей на ловното движение  в  този край. Председателят на сдружението Метин Ахмедов посочи в доклада на УС, че годината е била много наситена с идеи, които са насочени към издигане ролята на дружинките, за да се постигат успехи в стопанисването на дивите животни и най-важното – много голяма активност е проявена за обновяване на материалната база. Ловците от Втора градска дружинка с председател Рейхан Басриев с доброволен труд и средства направиха всичко възможно за създаване на добри условия в ловната си хижа. А Първа градска дружинка в Омуртаг  се снабдиха с фургон и навес за 800 лева, като сдружението отпусна и 1000 лева  за ремонтирането на съоръжението. За 6 300 лева беше закупена стара сграда със земята от 1,100 дка за построяването на ловна хижа на дружинката в село Зелена морава. Дружинката от село Беломорци  си изгради заслон  – беседка, която е закрито съоръжение от 40 кв метра, а ловците от ЛРД-Змейно подобряват собствената си ловна хижа в гората с 5 хиляди лева, отпуснати от сдружението.

събрание омуртаг

Докладчикът изтъкна и голямата активност на ловците по редуцирането на хищниците, за да се осигури спокойствие на дивеча. За всеки отстрелян чакал се заплаща по 7 лева, а за лисица и скитащи кучета из ловните райони – по 5 лева. Общо са платени през изминалия сезон 2860 лева, като ловците от Втора градска дружинка в Омуртаг решиха всичките парични средства, които получават за унищожаването на хищниците, да бъдат инвестирани за закупуването на фазани, с което ще увеличават птиците в района си. Отчетено беше, че най -голям отстрел на хищници имат дружинките в селата Великденче с председател Петър Ангелов, Пластина с председател Мехмед Мехмедов, Обител с председател Таксин Бейсинов и Втора градска с председател Рейхан Басриев.

ЛРС-Стражица – Трудна година при извънредни обстоятелства

Членовете на сдружението са 445, като има около 60 свободни места, миналата година са се влели в дружинките 28 нови ловци, а това лято 11.

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Хан Омуртаг – 2001” – гр. Омуртаг
Пощ. код: 7900
Мобилен: 0895 813 734

Реклама

ЛОГО - СЛРБ