ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Пазарджик – 2475 новодомци се заселиха във фазанарията

разселване пазарджик

В ЛРС-Пазарджик получиха на 16 септември т.г. 2475 фазана от фазановото стопанство на фирма „Сокол БЛРС“ в Русе.

„Птиците са в отлично функционално състояние и в добро оперение, като 1650 от тях са заплатени от сдружението, а 825 са по Националната програма за обогатяване на дивечовите за­паси на НЛРС-СЛРБ – споделя ръководителят на ЛРС-Пазарджик Илия Долев. – Тяхната възраст е над 100 дни и те ще бъдат доотгледани в нашата фазанария още най-малко 45 дни, преди да бъдат пуснати в районите на дружините.

разселване пазарджик

В приемането и разпределението на фазаните във волиерите най-активно се включиха: ръководителят на групата в с. Брата­ница Георги Георгиев, председателят на ЛРД-Звъничево Васил Иванов, изявеният хищничар Васил Савов, членът на УС Ан­дон Андонов, неговият колега, кмет на селото и председател на ЛРД-Сарая Николай Минчев /Кайо/, Благо Пенов от ЛРД- Хаджиево, бившият ловен надзирател в организацията и член на ЛРД-Черногорово Петър Христосков, щатните служители в сдружението Илия Долев и Костадин Бързаков и др.

разселване пазарджик

В приемателната комисия по настояване на Борислав Бечев, управител на фирма „Сокол-БЛРС“, бе включен и корес­пондентът на в. „Наслука“ Спас Спасов, който е и делегат на ОС на Националната организация, като шегобийците твърдят, че това е направено с цел той да не може да присъства на него и да задава въпроси за издателската дейност.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ