ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС–Раднево – Тракийски кеклици ще обитават ловищата

разселване раднево

Ловците от сдружението в гр. Раднево тази есен реши­ха да подемат инициатива по разселване на тракийски кек­лици в ловностопанските им райони. На 1 септември от кекличевото стопанство „Си­ните камъни“ край Сливен на фирма „Сокол – БЛРС“ бяха закупени 150 кеклика на 90-дневна възраст, които ще престоят във временна воли­ер, за да се адаптират към живот в диви условия, след което ще бъдат разселени из ловищата на ЛРС – Раднево. Птиците ще бъдат раздаде­ни на няколко от дружинките в състава на сдружението. Местообитанията са добри – териториите около друже­ството „Мини Марица-изток“ са доста подходящи за тра­кийския кеклик и ловците се надяват, че птиците ще успеят да се приспособят и ще могат да създават свое потомство занапред. Пре­дишните опити в тази насока през годините не са се увен­чали с успех – сдружението е разселвало кеклици, но дивечът не е успял да оце­лее и да създаде стабилна популация. Ловците са на мнение, че за кеклика важи същото както и за останалия пернат дивеч – необходима е системна, целенасочена и солидна практика в разсел­ването, която да се трупа го­дина след година, за да може да бъде постигнат желания резултат и така тракийският кеклик да възвърне позиции не само като желан ловен обект, но и като чест обита­тел на българската дива при­рода.

Борислав БЕЛДЕВ

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество – Раднево” – гр. Раднево
Пощ. код: 6260
Мобилен: 0893 459 194

Реклама

ЛОГО - СЛРБ