ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС–Разград – Финансова стабилност, тревога за свинския лов

събрание разград

Общото събрание на ЛРС-Разград се състоя при необичайни условия заради пандемията от Covid-19, в широката зала имаше възможност участниците да бъдат на разредени столове, използвайки маските. Председателят на сдружението Пенчо Пенчев проследи в доклада си всичко онова, което е съпътствало ловците и дружинките през миналата година. Сдружението се състои от 31 дружинки, разположени на териториите на пет общини и на две ДГС. Членовете са 1430, като заверените членски карти са били обаче със стотина по-малко. Сдружението стопанисва 108 хил. ха в Лудогорието, известно в миналото с голямата си популация на диви свине, като сега тревогата е много голяма, тъй като АЧС прогони животните, а и не малко са умрелите от тежката болест. Затова и Пенчо Пенчев с тревога сподели, че когато няма успешни излети и тази година на диви прасета, може да се стигне и до отказването на ловци от членуване, което няма да е добре, макар че някои го увериха, че щом ловецът живее с ловното хоби, той никога не би се оттеглил.

събрание разград

В организационния живот лудогорските ловци изпълняват успешно своите задачи по стопанисването на дивеча. Затова и на висока организация преминават традиционните ловни вечеринки. Именно на тези празници ловците излизат с не малко идеи, а една от тях беше и през тази зима, когато буквално за няколко часа бяха събрани 3874 лева, които бяха дарени на две деца в неравностойно положение. С решение на УС на сдружението през изминалата година бяха подпомогнати частично финансово няколко дружинки да ремонтират и обновят заслони, навеси, фургони, ловни хижи, които използват ловците по време на излетите. От община Разград е закупена земята за изграждането на модерно стрелбище на стойност 17 200 лева.

Два рекорда са постигнали през миналия сезон ловците от ЛРС-Кърджали

Извършената таксация показва, че има увеличение в популацията на благородните елени и сърните, както и на фазаните и яребиците. Проблемът обаче е при дивата свиня, която почти навсякъде изчезна, няма дори и стъпки. През изминалия сезон са отстреляни едва 153 броя, което е с 40 на сто по-малко от предвиденото.

Георги НИКОВ

Посетете нашата Фейсбук страница 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловон-рибарско сдружение “Сокол” – гр. Разград
Пощ. код: 7200
Телефон: 66-14-29
Мобилен: 0879 211 959

Реклама

ЛОГО - СЛРБ